НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Нагороди та премії імені А.С.Макаренка

1. Нагру́дний знак „А. С. Мака́ренко” (Україна)

Заохочувальна відомча відзнака Міністерства освіти і науки України. Має третій (найвищий) ступінь серед відзнак, запроваджених МОН України.

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
№ 402 від 11.07.2005

 

                                                                                                                                                         ПОЛОЖЕННЯ

про нагородження нагрудним знаком „А.С. Макаренко” Міністерства освіти і науки України

Заохочувальною відзнакою Міністерства освіти і науки України – нагрудним знаком „А. С. Макаренко” (далі – Нагрудний знак) – нагороджуються педагогічні працівники інтернатних, спеціальних закладів та професійно-технічних навчальних закладів, соціальні педагоги, працівники соціальних і патронажних служб, приймальників-розподільників притулків, науковці, викладачі педагогічних навчальних закладів, працівники наукових установ, які домоглися визначних успіхів у вихованні підростаючого покоління, науковому та навчально-методичному забезпеченні виховної роботи, підготовці висококваліфікованих педагогічних працівників.
Подання про нагородження вносять Міністерству освіти і науки України Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, Академія педагогічних наук України, ЦК профспілки працівників освіти і науки України, вищі навчальні заклади.
До подання додається довідка, в якій визначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження.
3. Клопотання про нагородження Нагрудним знаком перед вищим органом порушується, як правило, трудовими колективами, де працюють особи, або їх колегіальними органами управління. Висунення кандидатур здійснюється гласно.
4. Рішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти і науки України, затверджується наказом Міністра і публікується в газеті „Освіта України”.
Питання щодо нагородження Нагрудним знаком розглядається Колегією Міністерства освіти і науки України раз у квартал.
5. Вручення Нагрудного знака проводиться в урочистій обстановці, як правило, Міністром освіти і науки України або за його дорученням Міністром освіти Автономної Республіки Крим, начальниками управлінь освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій і районних (міських) відділів освіти.
Разом з Нагрудним знаком нагородженому вручається посвідчення, зразок, якого затверджується Міністерством освіти і науки України.
6. Нагрудний знак носиться на правому боці грудей і за наявності нагрудних знаків до почесних звань України розміщується нижче них.
7. Про нагородження Нагрудним знаком у трудовій книжці нагородженого робиться відповідний запис.
8. Повторне нагородження Нагрудним знаком не проводиться.
9. У разі втрати (псування) Нагрудного знака та посвідчення дублікати, як правило, не видаються. Як виняток, вони можуть бути видані Міністерством освіти і науки України у випадках втрати внаслідок обставин, коли нагороджений не міг запобігти цьому.
10. Позбавлення Нагрудного знака проводиться на підставі наказу Міністерства освіти і науки України за вчинки, несумісні з принципами моралі і педагогічною етикою. Нагрудний знак з посвідченням, що належали особі, позбавленій нагороди, підлягають поверненню до Міністерства освіти і науки України.
11. Міністерство освіти і науки України веде списочний облік нагородження Нагрудним знаком.
Директор департаменту
кадрової роботи В.Т.Биковський

 
2. Медаль „А.С. Макаренко” (Росія)

 medal_makarenko_1.jpg  medal_makarenko_2

Заснована у 2003 році редакцією журналу „Народное образование” та Міжнародною макаренківською асоціацією. Медалями у номінаціях „За педагогическую доблесть” або „За вклад в развитие педагогики дела” нагороджуються переможці конкурсу директори загальноосвітніх установ, педагоги-практики, керівники освіти, державні та громадські діячі, науковці, благодійники.
Медаллю № 1 у 2003 році нагороджений вихованець комуни ім. Ф Е. Дзержинського – Іван Дем’янович Токарєв. На 01.03.12 нагороджено 73 особи, у тому числі 2 громадянина іноземних держав.

3. Орден „А.С. Макаренка. За внесок у розвиток освіти, просвіти і духовно-морального виховання” і знак Ордену медаль „А.С.Макаренка” (Росія)

orden_makarenko_1.jpg orden_makarenko_2.jpg

Орден і знак Ордена медаль „А.С. Макаренка” – вища Національна Нагорода Громадського Визнання заслуг і досягнень у просвітницькій, викладацькій та освітній сферах : затверджено: Установчим Договором від 21 січня 2008 року.
Відомості про номінантів розміщуються у мережі INTERNET на сайті: www.ros-vel.ru в рубриці „Кавалери Ордену А.С. Макаренка” іwww.best-pedagog.ru, що містять повну інформацію про кращих педагогів Росії, які дійсно є елітою і гордістю освітньої системи Росії, а також про очолювані ними навчальні і освітні установи.

4. Медаль „А. С. Макаренко” (Україна (СРСР)) «За досягнення у галузі освіти та педагогічної науки»

 medal_makarenko_URCR_1.jpg medal_makarenko_URCR_2.jpg

Медаль „А. С. Макаренко” – медаль УРСР, заснована Постановою Ради Міністрів УРСР від 11 вересня 1964 р.
Категорії нагороджуваних: вчителі, вихователі, старші піонервожаті, керівники шкіл, педагогічні працівники позашкільних та дошкільних установ, органів народної освіти, працівники педагогічних наук, які досягли успіхів у навчанні та вихованні підростаючого покоління, у розвитку народної освіти, теорії та історії педагогіки, психології, вдосконаленні методів навчання, за створення високоякісних підручників і посібників для шкіл, середніх і вищих навчальних закладів нагороджувалися медаллю А.С. Макаренко, заснованої Постановою Ради Міністрів УРСР від 11 вересня 1964 р. Нагородження провадилося за поданням обласних виконкомів, Київського та Севастопольського міських Рад депутатів трудящих. Нині не вручається.

5. Полтавська обласна премія імені А. С. Макаренка

                                                                                                                                  ПОЛОЖЕННЯ

про Полтавську обласну премію імені А. С. Макаренка

Обґрунтування
Полтавщина славиться своїми педагогічними традиціями, освітніми новаціями й талановитими педагогами. Усьому світові відоме ім’я Антона Семеновича Макаренка, котрий тривалий час жив на Полтавщині й створив оригінальну систему виховання, актуальну і для нашого часу. Сьогодні в області плідно працюють тисячі педагогів, серед яких багато новаторів і великих майстрів своєї справи. Віддане служіння дітям, впровадження новітніх технологій навчання, творча праця педагогів заслуговують на повагу й пошану з боку суспільства й державної влади. У зв’язку з цим Полтавська обласна рада ініціює заснування Полтавської обласної премії імені А.С. Макаренка для педагогічних працівників.

Засновник Полтавської обласної премії імені А.С. Макаренка – Полтавська обласна рада.

Основна мета Полтавської обласної премії імені А.С. Макаренка – сприяти розвитку вітчизняної освіти, утверджувати авторитет педагога в суспільстві, спонукати педагогічних працівників до творчої праці.

Дата вручення премії – День працівників освіти (щорічно).
Полтавська обласна премія імені А.С. Макаренка присуджується педагогічним працівникам, які мають стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше 10 років і мають такі здобутки:
• особливі успіхи у справі навчання та виховання молоді, утвердження національних та загальнолюдських цінностей, забезпечення якісної освіти;
• розробка і впровадження нових технологій освіти, сучасних методів і методик навчання;
• створення методичного та матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу (підручники, посібники, електронні засоби навчання тощо);
• поширення передового педагогічного досвіду серед освітян;
• створення умов для здобуття якісної освіти дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, особами, котрі потребують корекції фізичного та розумового розвитку;
• ефективне керівництво закладами освіти, управлінські та організаційні новації;
• вагомий внесок у розвиток теорії й практики сучасної педагогічної науки.

Номінації Полтавської обласної премії імені А.С. Макаренка:
1) загальноосвітні заклади;
2) професійно-технічні заклади;
3) дошкільні заклади;
4) позашкільні установи;
5) вищі навчальні заклади першого, другого рівня акредитації;
6) вищі навчальні заклади третього, четвертого рівня акредитації.
У кожній номінації може бути присуджена тільки одна премія. Премія присуджується педагогічним працівникам, які працюють в освітніх та виховних закладах (установах) на території Полтавської області. Особи, яким Полтавська обласна премія вже була присуджена, повторно на її здобуття не висуваються. Премія не може бути присуджена посмертно.

Розмір Полтавської обласної премії імені А.С. Макаренка – 2000 гривень у кожній номінації. Розмір премії може бути переглянутий у зв’язку з інфляцією.

Організаційний комітет із присудження Полтавської обласної премії імені А.С. Макаренка затверджується щорічно розпорядженням голови обласної ради. Організаційний комітет розглядає надані документи й матеріали, які засвідчують внесок номінантів у забезпечення якісної освіти та виховання молоді. Переможці визначаються таємним голосуванням членами оргкомітету (по кожній номінації окремо).
Головою оргкомітету є голова обласної ради. Голова оргкомітету скеровує загальну діяльність організаційного комітету, призначає дату засідання і проводить засідання оргкомітету, здійснює вручення Полтавської обласної премії імені А.С. Макаренка.
Секретар оргкомітету проводить підготовчу роботу до проведення засідань оргкомітету, сповіщає членів оргкомітету про дату засідання, забезпечує вчасне надання членам оргкомітету для ознайомлення документів і матеріалів номінантів.
Голова і секретар оргкомітету підписують протокол засідання організаційного комітету і несуть особисту відповідальність за дотримання вимог цього Положення.

Організаційний осередок Полтавської обласної премії імені А.С. Макаренка – управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації (36000, Полтава, вул. Котляревського, 20/8, тел/факс 7-32-13, 7-32-04).
Документи й матеріали номінантів подаються до організаційного осередку до 30 травня (щорічно).
Після 30 травня (щорічно) організаційний осередок передає документи й матеріали номінантів членам організаційного комітету для попереднього ознайомлення.
Управління освіти і науки забезпечує оголошення в засобах масової інформації порядок і терміни подання документів і матеріалів на здобуття Полтавської обласної премії імені А.С. Макаренка.
Управління освіти і науки здійснює облік лауреатів Полтавської обласної премії імені А.С. Макаренка (електронна база даних, альбом або інші форми обліку).

Порядок висунення кандидатур на здобуття Полтавської обласної премії імені А.С. Макаренка.
Висунення кандидатур на відзначення Полтавською обласною премією імені А.С. Макаренка проводиться до 15 травня поточного року за місцем роботи претендента із забезпеченням гласності та демократичної процедури голосування. Клопотання про присудження Полтавської обласної премії імені А.С. Макаренка порушуються перед Полтавською обласною радою трудовими колективами, де працюють претенденти. Претенденти також можуть бути підтримані міськими та районними відділами освіти, Полтавським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних працівників, районними та селищними радами, державними органами (установами), громадськими організаціями.

До організаційного осередку претенденти на здобуття Полтавської обласної премії імені А.С. Макаренка подають:
1) клопотання на ім’я голови обласної ради від трудового колективу, завірене підписом керівника і печаткою закладу, про висунення кандидатури на здобуття премії (у клопотанні чітко відзначається, в якій номінації висувається кандидатура);
2) довідка-подання з установи, де працює претендент (у довідці висвітлюється педагогічна (науково-педагогічна) діяльність й відзначаються здобутки номінанта, які є підставою для присудження премії; довідка-подання не повинна перебільшувати 3-х сторінок формату А-4);
3) листи (клопотання) на підтримку претендента з інших органів, установ та організацій, а також від визначних діячів освіти та науки (якщо такі листи є);
4) копія паспорта;
5) копія ідентифікаційного коду;
6) матеріали, що засвідчують здобутки претендента у певній номінації відповідно до вимог цього Положення (посібники, підручники, відзнаки, статті в пресі тощо).

Процедура вручення Полтавської обласної премії імені А.С. Макаренка.

Вручення Полтавської обласної премії імені А.С. Макаренка відбувається публічно за участі освітян області та представників широкої громадськості на урочистостях до Дня працівників освіти із висвітленням у засобах масової інформації.

Фінансування Полтавської обласної премії імені А.С. Макаренка здійснюється із обласного бюджету.

 

6. Сумська обласна премія імені А.С. Макаренка (Україна)
Премія (7 тис. грн. у 2011 р.) встановлена з метою підвищення соціального статусу працівників освіти області за номінаціями: дошкільний, загальноосвітній, позашкільний, професійно-технічний, вищий навчальний заклад.