НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія А.С. Макаренка

 
1. Макаренко, А. С. Человек должен быть счастливым : [избр. статьи о воспитании] / Антон Семенович Макаренко ; [сост., вступ. ст. В. Э. Черник ; гл. ред. С. Н. Савушкин ; отв за вып. Г. А. Фролова]. – М. : Карапуз, 2009. – 288 с. – (Сер. „Педагогика детства”; № 4, 2009).

2. *Макаренко, А. С. Педагогическая поэма : часть первая / Антон Семенович Макаренко. – М. : Студия АРДИС, 2011. – 324 с. – (Серия: XX век. Русская проза).

3. *Макаренко, А. С. Педагогическая поэма / Антон Семенович Макаренко. – М. : Азбука, 2009. – 416 с. – (Серия: Азбука-классика).

 

Видання, позначені астериском (*)
відсутні у фонді ДНПБ
 України ім. В. О. Сухомлинського

Бібліографія публікацій про життя та діяльність А. С. Макаренка

Нові публікації за 2009 – 2012 рр.   

   Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності: 1991–2008 рр. : до 120-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / Акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих,Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; упоряд.: І. О. Іванова, Т. В. Лога ; вступ. ст. А. В. Ткаченка ; наук. ред.: П. І. Рогова, А. М. Доркену ; бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко ; наук. консультант І. А. Зязюн ; рецензенти: Л. О. Хомич, М. В. Гриньова. – К., 2008. – 154 с. – (Сер. “Видатні педагоги світу” ; Вип. 4).

Повнотекстова версія   
Даний біобібліографічний покажчик із серії “Видатні педагоги світу” присвячено життю і педагогічній діяльності Антона Семеновича Макаренка (1888–1939) – видатного педагога-гуманіста, класика світової педагогіки ХХ століття, письменника, організатора і керівника колонії для неповнолітніх правопорушників й безпритульних, творця нової методики виховної роботи з дитячим колективом.

У покажчику представлено бібліографію праць А. С. Макаренка, що видані з 80-х років ХХ століття до 2008 року та дослідження вітчизняних і зарубіжних учених про життя й діяльність великого педагога-новатора, його педагогічну спадщину, що вийшли на традиційних та електроних носіях впродовж 1991–2008 рр. в Україні та світі.

Біобібліографічний покажчик рекомендовано науково-педагогічним і педагогічним кадрам, аспірантам, студентам, бібліотечним працівникам, усім, кого цікавить життя та педагогічні погляди А. С. Макаренка.

 А. С. Макаренко : библиогр. указ. / сост. В. А. Хрусталёва ; под. ред. Н. А. Сундукова. – М. : АПН РСФСР, 1959. – 136 с.
 Педагогические идеи А. С. Макаренко в практике современной школы : к 90-летию со дня рождения : рек. указ. лит. / сост.
И. М. Рудаева, И. М. Турич ; науч. ред. Л. Ю. Гордин. – М. :
НИИ общей педагогики АПН СССР, 1978. – 55 с.
   А. С. Макаренко : указ. тр. и лит. о  жизни и деятельности
/ сост. И. М. Рудаева, И. М. Турич ; науч. ред. Л. Ю. Гордин. –
М. : Педагогика, 1978. – 80 с.
 А. С. Макаренко : к 100-летию со дня роджения : Указ. тр. и лит. о жизни и деятельности / сост. А. В. Жилина, Н. Д. Скворцова ; науч. ред. Л. Ю. Гордин. – М. : Педагогика, 1988. – 56 с.

Повнотекстова версія 

 Тертичний, І. П.   А. С. Макаренко : бібліогр. покажч. / І. П. Тертичний. – К. : Рад. шк., 1956. – 24 с.