НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Нагороди, премії Захаренка О. А.

Нагру́дний знак «О. А. Заха́ренко» (Нагру́дний знак «Олекса́ндр Заха́ренко») – заохочувальна відзнака Міністерства освіти і науки України. Відзнаку названо іменем українського педагога Олександра Захаренка. Нагрудний знак запроваджено 2007 року. Має третій (найвищий) ступінь серед відзнак, запроваджених міністерством.

Відомості про нагороду

Нагрудним знаком «Олександр Захаренко» нагороджуються керівники та педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, державні службовці за значний особистий внесок у становлення нових інноваційних моделей, забезпечення успішної діяльності загальноосвітньої школи з реалізації завдань сучасної середньої освіти, організацію педагогічної та культурно-просвітницької роботи серед населення, популяризацію кращих надбань загальноосвітніх шкіл у здійсненні навчально-виховного процесу та духовного зростання учнівської молоді.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
13.07.2007 N 605

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 серпня 2007 р.
за N 899/14166

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України

 

Загальні положення

 

            1. Відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства освіти і науки України нагороджуються громадяни України за значні особисті досягнення в реалізації державної політики в галузі національної освіти, навчання і виховання підростаючого покоління, за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та наукових кадрів, плідну науково-педагогічну діяльність, упровадження сучасних методів навчання і виховання молоді, підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів, забезпечення суспільного виробництва висококваліфікованими працівниками, значні досягнення у фундаментальних і прикладних наукових дослідженнях, вирішення найважливіших наукових проблем, вагомі успіхи у створенні новітньої техніки та впровадженні у виробництво сучасних наукоємних технологій.

            Відомчою заохочувальною відзнакою нагороджуються особи, які пропрацювали в галузі освіти і науки не менше 5 (п’яти) років.

            Відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства освіти і науки України можуть бути нагороджені іноземні громадяни та особи без громадянства за видатний особистий внесок у розвиток освіти і науки України.

            2. Заохочувальні відомчі відзнаки Міністерства освіти і науки України мають три ступені:

            I ступінь – Почесна грамота Міністерства освіти і науки України;

            II ступінь – нагрудний знак “Відмінник освіти України”;

            III ступінь – нагрудні знаки “Василь Сухомлинський”, “Софія Русова”, “О.А. Захаренко”, “І.Г. Ткаченко”, “А.С. Макаренко”, “Петро Могила”, “За наукові досягнення”.

            Відомчою заохочувальною відзнакою I ступеня можуть нагороджуватися колективи навчальних закладів відповідно до пункту 6 цього Положення.

            3. Нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства освіти і науки України здійснюється послідовно, починаючи з I ступеня. Нагородження відзнакою наступного ступеня можливе не раніше, ніж через два роки після нагородження відзнакою попереднього ступеня.

            Відзнакою I ступеня можуть бути удостоєні за нові заслуги неодноразово, але не раніше, ніж через два роки після останньої відомчої заохочувальної відзнаки. Повторне нагородження однойменними нагрудними знаками не проводиться.

            4. Нагороджуються відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства освіти і науки України особи, які раніше були відзначені на регіональному рівні Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій або керівництвом відповідного вищого навчального закладу.

            Особи, нагороджені відзнаками регіонального рівня, можуть бути представлені до нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства освіти і науки України не раніше, ніж через два роки після останнього нагородження.

            Нагородження будь-якими нагородами в один рік не проводиться.

            5. Нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства освіти і науки України провадиться:

            5.1 за значні досягнення в реалізації державної політики в галузі національної освіти, навчанні та вихованні підростаючого покоління;

            5.2 за підсумками навчального року та високих результатів атестації педагогічних та науково-педагогічних працівників;

            5.3 з нагоди ювілейних дат заснування навчальних закладів. Уперше вони відзначаються в 50-ту річницю. Наступні відзначення ювілейних дат навчальних закладів проводяться не раніше, ніж через 25 років;

            5.4 з нагоди святкування професійних свят працівників освіти і науки;

            5.5 з нагоди святкування ювілейної дати від дня народження особи, що подається до нагородження заохочувальною відомчою відзнакою.

            Науково-педагогічні та педагогічні працівники, учні (студенти) яких посіли призові місця на змаганнях всеукраїнського рівня, що були проведені Міністерством освіти і науки України або його структурними підрозділами, вносяться до подання (відповідно до пункту 15.1 цього Положення) Міністру освіти і науки України за підсумками навчального року.

 

Порядок представлення до нагородження

           13. Нагрудним знаком “О.А. Захаренко” нагороджуються керівники та педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, державні службовці за значний особистий внесок у становлення нових інноваційних моделей, забезпечення успішної діяльності загальноосвітньої школи з реалізації завдань сучасної середньої освіти, організацію педагогічної та культурно-просвітницької роботи серед населення, популяризацію кращих надбань загальноосвітніх шкіл у здійсненні навчально-виховного процесу та духовного зростання учнівської молоді.

            15. Подання про нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства освіти і науки України вносять Міністру освіти і науки України:

            15.1. Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, Національна академія наук України та галузеві академії наук України, ЦК профспілки працівників освіти і науки України, вищі навчальні заклади, що підпорядковані центральним органам виконавчої влади, а також інші міністерства та відомства, у підпорядкуванні яких є навчальні заклади, установи освіти та наукові установи.

            Клопотання про нагородження перед вищим органом порушується трудовими колективами, де працюють особи за основним місцем роботи, або органами громадського самоврядування. Висунення кандидатур здійснюється гласно, за основним місцем роботи особи, яку представляють до відзначення. Клопотання може здійснюватись також з ініціативи органів управління освітою та громадських організацій України. При цьому повинна враховуватись думка трудового колективу та відповідного органу виконавчої влади, якому підпорядковані установи, підприємства та організації, де працює кандидат на нагородження за основним місцем роботи.

            15.2. Клопотання про нагородження Міністра освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальників управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій здійснюється відповідно за ініціативи Голови Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, голів обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій або Нагородної комісії Міністерства освіти і науки України з розгляду питань заохочувального відзначення працівників освіти і науки.

            Клопотання про нагородження посадової особи органів місцевого самоврядування здійснюється після прийняття радою або її виконавчим органом відповідного рішення за погодженням відповідної обласної державної адміністрації.

            Пропозиції щодо нагородження осіб за підсумками навчального року та атестації педагогічних працівників подаються (відповідно до пункту 15.1 цього Положення) до Міністерства освіти і науки України з червня до вересня включно.

            Пропозиції щодо нагородження осіб та трудових колективів підприємств, установ і організацій з нагоди ювілейної дати та з нагоди професійних свят працівників освіти і науки подаються до Міністерства освіти і науки України не пізніше, ніж за два місяці до ювілейної дати. У разі надходження до Міністерства освіти і науки України прострочених документів нагородження буде приурочене до найближчого свята, яке передбачене цим Положенням.

            15.3. У клопотанні про нагородження вказуються:

            15.3.1 прізвище, ім’я та по батькові особи із зазначенням посади;

            15.3.2 подія, до якої пропонується відзначення, дата та місце проведення нагородження;

            15.3.3 вид відзнаки;

            15.3.4 заслуги, за які пропонується відзначення відомчою нагородою.

            15.4. Одночасно з поданням подаються такі документи:

            15.4.1 довідка-подання встановленого зразка (додаток 1), у якій визначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання щодо відзначення відомчою заохочувальною відзнакою із зазначенням назв нагород, якими було відзначено кандидата на відзнаку, дати й номера підтвердного документа. Довідка-подання на кожну особу готується в одному примірнику, оформлюється друкованим текстом на одному аркуші формату А4 з обох боків і підписується керівником підприємства, установи, організації та головою ради (зборів) колективу. Підписи затверджуються печаткою підприємства, установи, організації. Усі графи є обов’язковими для заповнення. Форма довідки-подання не змінюється. Довідки-подання складаються в алфавітному порядку згідно з клопотанням;

            15.4.2 лист-погодження клопотання від установи, якій підпорядкований навчальний заклад (наукова установа), де працює особа, що представляється до нагородження (якщо установа, підприємство чи організація не підпорядковані безпосередньо Міністерству освіти і науки України);

            15.4.3 копії документів, що засвідчують нагородження відомчими та іншими відзнаками;

            15.4.4 копія першої сторінки паспорта;

            15.4.5 завірена керівником кадрової служби копія трудової книжки із сторінками, де внесено дані про нагородження.

            Усі документи подаються в одному примірнику, а клопотання та довідка-подання також додаються і на електронному носії до Нагородної комісії Міністерства освіти і науки України з розгляду питань заохочувального відзначення працівників освіти і науки (далі Нагородна комісія).

            16. У разі невідповідності поданих документів пункту 15 цього Положення вони не розглядаються Нагородною комісією і назад не повертаються.

            17. Керівники органів, яким надано право вносити подання про нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства освіти і науки України, несуть персональну відповідальність за неухильне додержання вимог цього Положення та достовірність указаної у документах інформації про кандидата на нагородження.

            18. Нагородження окремих осіб відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства освіти і науки України може здійснюватися за поданням Нагородної комісії.

            19. У разі відповідності поданих документів пункту 15 цього Положення подання про нагородження та додані до нього документи розглядаються Нагородною комісією.

            20. У разі прийняття Нагородною комісією позитивного рішення експертний висновок, оформлений згідно з додатком 2, з проектом наказу відповідальним секретарем Нагородної комісії подаються для затвердження Міністру освіти і науки України.

            21. Згідно з наказом Міністра освіти і науки України департамент роботи з кадрами вищої школи та державної служби забезпечує належне оформлення відповідної відомчої заохочувальної відзнаки.

            22. Нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства освіти і науки України здійснюється наказом Міністра освіти і науки України, відмітка заноситься до трудової книжки відзначеного.

Порядок вручення відомчих заохочувальних нагород Міністерства освіти і науки України

            23. Вручення відомчих заохочувальних нагород Міністерства освіти і науки України проводиться в урочистій обстановці, як правило, Міністром освіти і науки України або за його дорученням його заступниками, Міністром освіти Автономної Республіки Крим, начальниками управлінь освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій і районних (міських) відділів освіти, керівниками вищих навчальних закладів та наукових установ.

            Разом з нагрудним знаком нагородженому вручається посвідчення.

            Під час нагородження посадовою особою органу, що нагороджує складається протокол вручення відомчих заохочувальних відзнак Міністерства освіти і науки України (додаток 3), який після нагородження протягом одного тижня надсилається цим органом до Міністерства освіти і науки України.

            24. Нагрудний знак носять на правому боці грудей і за наявності нагрудних знаків до почесних звань України розміщується нижче них.

            Нагрудний знак “Відмінник освіти України” Міністерства освіти і науки України розміщують за заохочувальними відомчими відзнаками III ступеня Міністерства освіти і науки України.

            25. Втрачені відомчі заохочувальні відзнаки повторно не видаються.

            26. Особа може бути позбавлена відомчої заохочувальної відзнаки на підставі наказу Міністерства освіти і науки України за вчинки, не сумісні з принципами моралі та педагогічної етики, а також учинення нагородженим умисного злочину.

            Нагрудний знак з посвідченням, що належали особі, позбавленій нагороди, підлягають поверненню до Міністерства освіти і науки України.

            27. Особи, винні в порушенні цього Положення є відповідальними у встановленому законодавством порядку.

 

Заступник директора департаменту роботи з кадрами вищої школи та державної служби,
начальник відділу керівних кадрів Т.С.ОжелевськаІнформація про лауреатів обласної премії імені О. А. Захаренка

Відповідно до вимог Положення про щорічну обласну премію ім. О. А. Захаренка, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 16.03.2007 № 73, з метою піднесення ролі та авторитету педагога в суспільстві, заохочення педагогічних працівників до творчої, результативної праці  рішенням Колегії Головного управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, у період з 2007 по 2009 роки, премія імені О.А.Захаренка присуджена наступним педагогічним працівникам:

1. Кущенку Сергію Васильовичу, вчителю української мови і літератури Ватутінської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 ім. М.Ф. Ватутіна Ватутінської міської ради;

2. Чумаку Андрію Івановичу, вчителю правознавства Черкаської гімназії № 9 ім.О.М.Луценка Черкаської міської ради;

3. Кисленко Тетяні Леонідівні, вчителю обслуговуючої праці та хімії Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 33 ім. Симоненка Черкаської міської ради; 4. Лисиці Марії Іванівні, вчителю математики і фізики Смілянського навчально-виховного комплексу „Загальноосвітня школа І ступеня – гімназія ім. Сенатора” Смілянської міської ради;

5. Коцабі Галині Іванівні, вчителю образотворчого мистецтва Смілянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10 Смілянської міської ради;

6. Молоцило Валентині Олексіївні, заступнику директора з навчально-виховної роботи ПТУ № 15 м. Черкаси;

7. Кочегурі Валерію Петровичу, начальнику відділу освіти Корсунь-Шевченківської райдержадміністрації;

8. Рибалці Івану Леонідовичу, директору Авторської ім. О.А.Захаренка загальноосвітньої школи с.Сахнівки Корсунь-Шевченківського району;

9. Захаренко Вірі Петрівні, вчителю математики Авторської О.А. Захаренка загальноосвітньої школи с.Сахнівка Корсунь-Шевченківського району;

10. Кияновському Ларіону Семеновичу, керівнику гуртків станції юних техніків   м.Умані.

11. Малигіній  Любові Миколаївні, вчителю зарубіжної літератури Черкаського колегіуму „Берегиня” Черкаської міської ради;

12.Пилипюку Анатолію Георгійовичу, вчителю фізичної культури Черкаського колегіуму „Берегиня” Черкаської міської ради;

13. Ситник Тетяні Василівні, вчителю початкових класів Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №25 Черкаської міської ради;

14. Юрченко Людмилі Петрівні, вчителю біології Черкаської гімназії №31 Черкаської міської ради;

15.Чалабієву Руслану Азадовичу, вчителю історії Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Канівської міської ради;

16. Могилою Василю Степановичу, директору Михайлівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Черкаської обласної ради;

17. Огданській  Людмилі Олександрівні, вихователю-методисту дошкільного навчального закладу №22 „Жайворонок” Черкаської міської ради;

18. Побірченко Наталії Семенівні, завідувачці кафедри соціальної педагогіки та історії педагогіки, проректору з наукової роботи, професору Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

19.Сальному Петру Петровичу, начальнику відділу вищої та професійно-технічної освіти Головного управління освіти і науки облдержадміністрації;

20. Якименку Миколі Михайловичу, директору районної станції юних техніків Черкаської районної ради;

21. Ведмідь Ірині Григорівні, вчителю української мови і літератури гімназії Корсунь-Шевченківської районної ради;

22. Лисій Світлані Олександрівні, вчителю англійської мови навчально-виховного комплексу „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія” Маньківської районної ради;

23. Чуйко Ользі В’ячеславівні, вчителю фізики природничо-математичного ліцею Смілянської міської ради;

24.Бобковій Наталії Олександрівні, вчителю інформатики фізико-математичного ліцею Черкаської міської ради;

25. Маковійчуку Петру Володимировичу, вчителю музики Ладижинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Уманської районної ради.

26. Біді Олені Анатоліївні, директору Навчально-наукового інституту педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;

27. Коваленко Аллі Сергіївні, завідувачу дошкільним навчальним закладом №23 „Чипполіно” Смілянської міської ради;

28. Онацькому Володимиру Васильовичу, майстру виробничого навчання професійно-технічного училища №14 м.Городище;

29. Сопік Надії Петрівні, заступнику директора з навчально-виховної роботи Бабанської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Черкаської обласної ради;

30. Рябухіну Сергію Володимировичу, керівнику гуртка Черкаського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді.