НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

МЕЖЕНКО Ю. О. – ПОВНОТЕКСТОВА БАЗА

Меженко Ю. До питання про виявлення динаміки літературного процесу бібліографічним методом

Меженко Ю. О. Літературний нарис [про І. С. Нечуй-Левицького]

Меженко, Юр. Українська книжка часів Великої революції

Меженко Ю. “Преса, 1901–1916” (Pro domo sua)

Меженко, Ю. Відозва ВАПЛІТЕ

Меженко, Ю. Творчість індивідуума і колектив

 

Галета, О. І. Літературна критика Юрія Меженка (Микола Хвильовий: поява іншого) http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/NaUKMA/Fil/1999_17/02_galeta_o.pdf

 

Галета, О. І. Юрій Меженко і Томас Стернз Еліот: проблема традиції та індивідуальної творчості в літературі http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/naukma/Fil/1998_4/21_galeta_o.pdf
Галета, О. І. Юрій Меженко – літературознавець : автореф. дис. … канд. філол. наук. http://www.lib.ua-ru.net/inode/6873.html

Ємчук, О. Епістолярна спадщина Юрія Меженка в архіві Сергія Маслова http://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/HistCulture/Mezhenko-Maslov.htm

Лавріненко Ю. Юрій Меженко.1892-1969

Музичко О. Взаємодія київського та одеського осередків у листуванні одеситів С.Я.Борового, Ф.Є.Петруня, І.Я.Фааса з киянами Ю.О.Меженко та Б.І. Зданевичем http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vonu_bbk/2010_21/pdf/bibl_10_15_55-71.pdf

Сварник Г. Між Києвом і Львовом: листування Юрія Меженка з Ярославом Дашкевичем (1945–1969) http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uashch/2009_13/S%28191-220%29.pdf

Скляренко Є.Служіння книзі як життєве кредо http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VKP/2012_6/st_12_6.pdf

Скляренко Є. Юрій Меженко та його Шевченкіана  http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VKP/2012_3/st_14_03.pdf

Устіннікова О., Палащина Н. Біля витоків державної бібліографії (до 85-річчя “Літопису українського друку”)  http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VKP/2009_12/V_12/st7.pdf

Шульгіна В., Яковлев О. Вклад Ю. Меженка в дослiдження проблем нацiональної музичної бiблiографії  http://www.nbuv.gov.ua/books/19/kiev_97/305.html