НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

РУБАКІН МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ – ПОВНОТЕКСТОВА БАЗА

Рубакин Н. А. Избранное в двух томах. Т. 1 [Djv-ZIP]

Рубакин Н. А. Избранное в двух томах. Т. 2 [Djv-ZIP]

Рубакин Н. А. Как заниматься самообразованием [Djv-ZIP]

Рубакин Н. А. Россия в цифрах. Страна. Народ. Сословия. Классы [Djv-ZIP]

Рубакин Н.А. Психология читателя и книги. Краткое введение в библиологическую психологию

Рубакин Н. А. Миллионы лет истории Русской земли

Рубакін М.О. Серед таємниць і чудес

Рубакин Н. А. Среди шахтеров [Djv-ZIP]

Із творів М. О. Рубакіна

Николай Александрович Рубакин: цитаты и афоризмы

Образованный человек: принципы и критерии Николая Рубакина

 

Рубакин А. Н. Рубакин. Лоцман книжного моря

Разгон Лев. Последний енциклопедист

Леонтьев А. А. О Н. А. Рубакине

Ленін В.І. Рецензія на кн. М. О. Рубакіна «Среди книг»

Васильева Т. Жизненный путь без зигзагов (очерк из книги Н.Яновского-Максимова «Сердцу дорогие приметы» (М., «Просвещение», 1972 г.))

продовження: http://comstol.info/2011/07/biblioteka/1821
продовження: http://comstol.info/2011/07/biblioteka/1823

Мелентьева Ю. Библиопсихология Н.А.Рубакина как вклад в развитие российского библиотековедения

Іванушкин В. Проблема читачівства та її вивчення : (форми орг. та методи роботи Каб. вивч. кн. та читача при У. Н.-Д. І. К.) / В. Іванушкин; Укр. ін-т книгозн.. – К. : [б. в.], 1926 (Друк. Київ. філ. Книгоспілки). – 31, [2] с., включ. обкл.

Анотація: Видання присвячено видатному бібліотекознавцю М. О. Рубакіну. Воно зачіпає тему, яку дослідник розробляв ще на зламі ХІХ–ХХ ст., – читачівство. Коротко, у форматі брошури, окреслено форми організації та методи роботи Кабінету вивчення книжки та читача при УНДІК: залучення широких народних мас до читання за принципом індивідуального підходу, вивчення впливу книжки на читача.

Демчук Н. Синкретична природа теорії бібліопедагогіки та бібліопсихології (компаративістична студія книгознавчих парадигм Д. Балики та М. Рубакіна)

Романченко Ж. Теорія бібліологічної психології М.О. Рубакіна

Бородина В. А. Читательская Вселенная Н. А. Рубакина

Швецова-Водка Г. Н. Идеи и труды Н. А. Рубакина глазами современного исследователя

Наследие Н. А. Рубакина

Библиопсихология Н.А. Рубакина (Герменевтика как теория и практика истолкования текстов) 

Н.А.Рубакин – выдающийся библиотековед

Идеи Н.А. Рубакина в продвижении чтения: история и современность