НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Хронологічний покажчик праць М. Гуменюка

Хронологічний покажчик праць М.Гуменюка

1952

 • Ярослав Галан. 1902-1949: Рек. покажч. літ. / М.П.Гуменюк, О.Сковаленко, І.І.Шаповалов. – Київ, 1952. – 29 с.

Рец.: Владко В. Странная полемика // Лит. Газета. – 1952. – 31 мая; Козланюк П., Мельничук Ю.О. О библиографическом указателе произведений Ярослава Галана // Львов. правда. – 1952. – 15 апр.; Лисенко В. Бібліографічний покажчик творчості Я.Галана // Віл. Україна. – 1952. – 27 черв.

 • Проза в журналі «Жовтень» за 1951 рік: [Літ. огляд] / М.П.Гуменюк // Віл. Україна. – 1952. – 15 січ.

1953

 • Соціалістична Львівщина. 1951 – 1952: Бібліогр. покажч. літ. / Т.О.Воробйова, М.П.Гуменюк та ін. – Львів, 1953. – 144 с.
 • Соціалістичне змагання на Львівщині в четвертій п`ятирічці (1946 – 1950): Рек. покажч. літ. / З.Г.Ващекіна, М.П.Гуменюк, Є.З.Лазеба. – Львів, 1953. – 35 с.
 • Степан Тудар. 1892 – 1941: Рек. покаж. літ. /   М. П.Гуменюк. – Львів, 1953. – 22 с.

1954

 • Петро Козланюк : Бібліогр. покажч. літ. / М. П.Гуменюк.  – Львів, 1954. – 32 с.

Рец.: Кущ О.П. новый библиографический указатель // Львов. правда. – 1954. – 13 июля; Бібліографічний покажчик творів П.Козланюка // Віл. Україна. – 1954. – 2 верес.

 • Соціалістична Львівщина. 1953: Бібліогр. покажч. літ. / З.Г.Ващекіна, М.П.Гуменюк та ін. – Львів, 1954. – 163 с.

Рец.: Кущ О.П. Социалистическая Львовщина: Новый библиографический указатель // Львов. правда. – 1955 – 6 янв.; Ващекина З.Г., Лазеба Є.Н. // Сов. Библиогр. – 1955. – Вып. 40. – с. 81 – 86.

 

1955

 • Лесь Мартович : Корот. покажч. літ. 1871 – 1916 / М. П.Гуменюк. –  Львів, 1955. – 19 с.
 • Марко Черемшина. 1874 – 1927: Корот. бібліогр. покажч. / М.П.Гуменюк, Є.Є.Кравченко. – Львів, 1955. – 25 с.
 • І.П.Котляревський: Корот. бібліогр. крит. літ // Літ. в школі. – 1955. – № 4. – С. 84 – 85.
 • И.Левицкий – выдающийся украинский библиограф XIX ст. / М. П.Гуменюк.  // Сов. Библиогр. – 1955. Вып. 41 – С. 45 – 52.

 

1956

 • Ярослав Галан: Бібліогр. покажч. / М.П.Гуменюк, О.П.Кущ, І.І.Шаповалов. – Львів, 1956. – 83 с.

Рец.: Шлапак Д. Цінний покажчик // Віл. Україна. – 1956. – 12 черв.

 • Марко Вовчок: Корот. бібліогр. крит. літ. / М. П. Гуменюк.  // Літ. в школі. – 1956. – № 1. – С. 87 – 88.
 • Соціалістична Львівщина. 1954: Бібліогр. покажч. літ. / М.П.Гуменюк, Є.Є.Кравченко, І.І.Шаповалов. – Львів, 1956. – 155 с.
 • Юрій Федькович: Корот. бібліогр. покажчик. / М. П. Гуменюк.   – Київ, 1956. – 22 с.
 • Іван Якович Франко: Кат. творів письменника та літ. про нього: До 100-річчя з дня народж. / М.П.Гуменюк, В.К.Гумецький та ін. – Львів, 1956. – 175 с.
 • Л.І.Глібов: Корот. бібліогр. крит. літ. / М. П. Гуменюк.   // Літ. в школі. – 1956. – № 3. – С. 84 – 85.
 • І.К.Тобілевич: Корот. бібліогр. крит. літ. / М. П. Гуменюк.   // Літ. в школі. – 1956. – № 5. – С. 82 – 84.
 • І.Я.Франко: Корот. бібліогр. крит. літ / М. П. Гуменюк.  // Літ. в школі. – 1956. – № 6. – С. 83 – 87.
 • Иван Франко и библиография (К 100-летию со дня рождения писателя) / М. П. Гуменюк.  // Сов. библиогр. – 1956. Вып. 43. – С. 37 – 43.
 • Ред.: Владимер Беляеа: Библиогр. Указ. – Львов, 1956. – 56 с.

1957

 • Петро Козланюк: Бібліогр. покаж. – 2-ге вид., перероб. і доп. / М. П. Гуменюк.   – Львів, 1957. – 58 с.
 • П.А.Грабовський: Корот. бібліогр. крит. літ. / М. П. Гуменюк.  // Літ. в школі. – 1957. – № 6. – С. 83 – 85.
 • Украинский библиограф XIX ст. М.Ф.Комаров / М. П. Гуменюк.  // Сов. библиогр. – 1957. – Вып. 47. – С. 61 – 66.

1960

 • Письменники радянського Львова: Матеріали до бібліогр. / М.П.Гуменюк, Є.М.Лазеба. – Вип. 1. – Львів, 1960. – 350 с.

Рец.: Василевич Б. Серед бібліографічних праць // Літ. Україна. – 1962. – 3 лип.; Одудько Т. Книги львовян // Літ. газета. – 1960. – 30 верес.; Медведєв Ю.Б. Бібліографічна праця про львівських письменників // Нові книги УРСР. – 1960. – № 23. – С. 22 – 23; Родько М. Книга про львівських письменників // Віл. Україна. – 1961. – 1 квіт.

1961

 • Революційні події у Львові в квітні 1936 р.: Бібліогр. огляд основної літ. / М. П. Гуменюк.  // Віл. Україна. – 1961. – 16 квіт.
 • Ред.: Соціалістична Львівщина. 1958: Бібліогр. покажч. – Вип. 7. – Львів, 1961. – 240 с.

1962

 • М.Шашкевич, І.Вагилевич, Я.Головацкий: Бібліогр. покажч. / М.П.Гуменюк, Є.Є.Кравченко. – Львів, 1962. – 134 с.

Рец.: Мороз М. Поговоримо про бібліографічну справу // Вітчизна. – 1963. – № 2. – С. 205 – 206; Полєк В. Корисний бібліографічний покажчик // Рад. літературознавство. – 1964. – № 6. – С. 128 – 130.

 • Ред.: Соціалістична Львівщина. 1959: Бібліогр. покажч. / М. П. Гуменюк.  – Вип. 8. – Львів, 1962. – 292 с.

1963

 • Видатний український бібліограф [І.Левицький] / М. П. Гуменюк.  // Літ. Україна. – 1963. – 18 жовт.
 • Внесок бібліографа: До 50-річча з дня смерті М.Ф.Комаров / М. П. Гуменюк.  // Літ. Україна. – 1963. – 13 серп.
 • Грінченко – бібліограф (До 100-річчя з дня народження) / М. П. Гуменюк.  // Соц. культура. – 1963. – № 12. – С. 41.
 • Ред.: Саллагуб Д.І. Соломія Крушельницька: Корот. бібліогр. покажч. / М. П. Гуменюк.   – Львів, 1963. – 20 с.

1964

 • Бібліографія в геолого-географічних дослідженнях академіка П.А.Тутковського / М. П. Гуменюк.  // Геол. журнал. – 1964. – Т. 24, вип. 2. – С. 91 – 100.

1965

 • Библиографическая деятельность Б.Д.Гринченко / М. П. Гуменюк.  // Сов. библиогр. – 1965. – № 3. – С. 39 – 44.
 • Бібліографічна робота з питань краєзнавства / М. П. Гуменюк.  // Краєзнавство в бібліотеці. – Київ, 1965. – С. 26 – 30.
 • Бібліографічні товариства на Україні / М. П. Гуменюк.  // Наук.-інф. бюл. Арх. упр. УРСР. – 1965. – № 2. – С. 44 – 49.
 • До характеристики бібліографічної діяльності Х.Д.Алчевської/ М. П. Гуменюк.   // Арх. України. – 1965. – № 5. – С. 62 – 68.
 • І.Т. Калинович як бібліограф / М. П. Гуменюк.  // Арх. України. – 1965. – № 6. – С. 52 – 55.
 • О.М. Лазаревський / М. П. Гуменюк.  // Соц. культура. – 1965. – № 9. – С. 36 – 37.
 • Невтомний бібліограф [Г.П. Данилевський] / М. П. Гуменюк.  // Літ. Україна. – 1965. – 5 жовт.
 • Один з перших [Бібліограф П.С.Єфименко] / М. П. Гуменюк.  // Вітчизна. – 1965. – № 7. – С. 197 – 200.
 • Свіжий вітер: Про бібліографа В.Доманицького / М. П. Гуменюк.  // Вітчизна. – 1965. – № 2. – С. 177 – 179.

1966

 • Бібліографія на сторінках революційно-демократичного видання «Житіє і слово» / М. П. Гуменюк.  // Арх. України. – 1966. – № 4. – С. 91 – 94.
 • Видатний книгознавець [І.Т.Калинович] / М. П. Гуменюк.  // Літ. Україна. – 1966. – 29 листоп.
 • З досвіду складання краєзнавчих покажчиків різних типів бібліотеками Прикарпатської зони / М. П. Гуменюк.  // Краєзнавча робота бібліотек України. – Київ, 1966. – С. 173 – 185.
 • Книга і праця – великі дві сили [Книга в житті І.Я.Франка] / М. П. Гуменюк.  // Жовтень. – 1966. – № 2. – С. 91 – 93.
 • Ред.: Кізлик О.Д. «Вікна». 1927 – 1932: Систем. пакажч. змісту. / М. П. Гуменюк.   – Львів, 1966. – 88 с.

1967

 • Ветеран української радянської бібліографії. До 70-річчя з дня народження Ф.П.Максименка / М. П. Гуменюк.  // Літ. Україна. – 1967. – 6 лют.
 • Підсумки необхідні: До проблеми створення повної бібліографії української книги / М. П. Гуменюк.  // Літ. Україна. – 1967. 8 груд.
 • Іван Франко і українська бібліографія // Рад. літературознавство. – 1967. – № 3. – С. 63 – 67.

1968

 • Бібліограф, редактор, видавець (До 30-річчя з дня смерті Василя Лукича) / М. П. Гуменюк.  // Жовтень. – 1968. – № 10. – С. 141 – 146.
 • Бібліографічна діяльність І.О.Левицького / М. П. Гуменюк.  // Арх. Україна. – 1968. – № 6. – С. 30 – 36.
 • Видатний бібліограф/ М. П. Гуменюк.  // І.З.Бойко: Бібліогр. покажч. до 60-річчя з дня народж. – Львів, 1968. – С. 1 – 2.
 • Григорій Петрович Данилевський / М. П. Гуменюк.  // Соц. культура. – 1968. – № 9. – С. 44.
 • Петро Савич Єфименко / М. П. Гуменюк.  // Соц. культура. – 1968. – № 4. – С. 43.
 • З архіву М.Ф.Комарова / М. П. Гуменюк.  // Арх. України. – 1968. № 1. – С. 28 – 35.
 • Михайло Федорович Комаров/ М. П. Гуменюк.   // Соц. культура.– 1968. – № 12. – С. 41.
 • Михайло Олександрович Максимович / М. П. Гуменюк.  // Соц. культура. – 1968. № 7. – С. 40.
 • На ниві бібліографії: До 60- річчя І.З.Бойка / М. П. Гуменюк.  // Друг читача. – 1968. – 13 листоп.
 • Українські письменники за рубежем / М. П. Гуменюк.  // Жовтень. – 1968. – № 12. – С. 128 – 129. – Рец. на кн.: Бабич В.С. Твори письменників Радянської України в зарубіжних виданнях. 1945 – 1966 рр.: Бібліогр. покажч. – Х., 1968. – 178 с.
 • Ред.: Баб`як П.Г. «Житіє і слово». 1894 – 1897: Систем. покажч. змісту. – Львів, 1968. – 84 с.
 • Ред.: Вітрук В. Екслібриси львівських художників: Кат. вист. / М. П. Гуменюк.   – Львів, 1968. – 68, XXII с.
 • Ред.: Кравченко Є.Є. Лесь Мартович: Бібліогр. покажч. / М. П. Гуменюк.  – Львів, 1968. – 100 с.
 • Ред.: Лазеба Є.М., Цейман В.І. Максим Горький: Бібліогр. та метод. матеріали… – Львів, 1968. – 48 с.

1969

 • Українські бібліографи XIX – початку XX ст.: Нариси про життя та діяльність. / М. П. Гуменюк.  – Харків: Ред.-вид. від. Кн. палати УРСР, 1969. – 184 с.

Рец.: Бабишкін О. Українські бібліографи // Знання та праця. – 1970. – № 2. – С. 21; Гнатюк М., Сарана Ф. Корисне дослідження // Культура і життя. – 1970. – 15 берез.; Ісаєвич Я.Д. Лоцмани книжкового моря // Жовтень. – 1970. –  № 6. – С. 142 – 143: Кирчів Р. // Рад. літературознавство. – 1970. – № 6. – С. 85 – 87; Королевич Н.Ф. Фундатори української бібліографії // Друг читача. – 1969. – 30 верес.; Нечиталюк М. Джерело наукової інформації // Віл. Україна. – 1970. –  28 лют.; Полєк В. Праця про бібліографів // Комсомол. Прапор. – 1970. – 15 груд; Пупченко В. // Сов. библиогр. – 1970. – № 5. – С. 80 – 81; Рева Н. // Укр. мова і літ. в шк. – 1969. – № 11. – С. 91 – 92; Ротач П. П`ятнадцятеро подвижників // Вітчизна. – 1970. – № 1. – С. 206 – 208; Сеник Л.З. відчуття історизму // Літ. Україна. – 1969. – 22 серп.; Стеблій Ф.І., Полєк В.Т. // Укр. іст. журнал. – 1971.  – № 3. – С. 139 – 141.

 • Христина Данилівна Алчевська/ М. П. Гуменюк.   // Соц. культура. – 1969. – № 4. – С. 41.
 • Я.Ф.Головацький як бібліограф і книгознавець / М. П. Гуменюк.  // Рад. літературознавство. – 1969. – № 8. – С. 60 – 66.
 • Іван Омельянович Левицький / М. П. Гуменюк.  // Соц. культура. – 1969. – № 5. – С. 41.
 • Іван Францович Павловський / М. П. Гуменюк.  // Соц. культура. – 1969. – № 8. – С. 43.
 • Ред.: Голубець В.Г. Євгенія Ярошинська: Бібліогр. покажч. / М. П. Гуменюк.  – Львів, 1969. – 42 с.
 • Ред.: Костюк С.П. Іван Іванович Труш: Бібліогр. покаж. / М. П. Гуменюк.  – Львів, 1969. – 60 с.
 • Ред.: Кравченко Є.Є., Лучук В.І. У дружбі наша сила: Рек. покаж. / М. П. Гуменюк.  – Львів, 1969. – 94 с.

1970

 • Лист Миколи Вороного до М.Ф. Комарова / М. П. Гуменюк.   // Арх. України. – 1970. – № 6. – С. 59 – 62.
 • Трудівник на ниві української бібліографії [І.Т.Калинович] / М. П. Гуменюк.  // Жовтень. – 1970. – № 9. – С. 110 – 112.
 • Ред.: Ісаєвич Я.Д. Львівські видання XVI – XVIII ст.: Каталог. / М. П. Гуменюк.  – Львів, 1970. – 50 с.
 • Ред.: Полєк В.Т. Етель Ліліан Войнич і Україна: Бібліогр. покаж. – Львів, 1970. – 56 с.
 • Ред.: Рева Н.М. Життя і революція. 1925 – 1934: Систем. покажч. змісту. / М. П. Гуменюк.   – Львів, 1970. – 162 с.

1971

 • Ред.: Горбачук В.Т. Методика викладання української мови: Бібліогр. покажч. 1945 – 1961. / М. П. Гуменюк.  – Львів, 1971. – 190 с.

1972

 • Лазеба Є.М., Ред.: Вальо М.А. Ірина Вільде: Бібліогр. покаж. / М. П. Гуменюк.  – Львів, 1972. – 66 с.
 • Чл. ред.: Лазеба Є.М. М.О. Некрасов і українська література: Бібліогр. покажч. / М. П. Гуменюк.  – Львів, 1972. – 112 с.
 • Чл. ред.: Скарбниця знань: Темат. зб. наук. пр. / М. П. Гуменюк.  – Львів, 1972. – 156 с.

1973

 • Чл. ред.: Бібліотека та інформація: Темат. зб. наук. пр. / М. П. Гуменюк.  – Львів, 1973. – 160 с.

1974

 • Бібліографія на сторінках прогресивних українських видань «Друг», «Світ», «Народ», «Житє і слово» / М. П. Гуменюк.   // Книга і знання. – Львів, 1974. – С. 101 – 117.
 • Чл. ред.: Книга і знання: Тем. зб. наук. пр. / М. П. Гуменюк.  – Львів, 1974. – 176 с.

1975

 • Чл. ред.: Бібліотека і науково-технічний прогрес: Темат. зб. наук. пр. / М. П. Гуменюк.  – Львів, 1975. – 192 с.

1977

 • Важная составная часть информационной роботы библиотеки: О справочно-библиографической роботе Львовской научной библиотеки им. В.Стефаника АН УССР/ М. П. Гуменюк.   // Справочно-библиографическая работа в библиотеках. – Москва, 1977. – С. 70 – 78.
 • Деякі питання роботи наукової бібліотеки / М. П. Гуменюк.  // Вісн. АН УРСР. – 1977. – № 8. – С. 237 – 245.
 • Ред.: Львівські установи Західного наукового центру АН УРСР: Бвбліогр. покажч. / М. П. Гуменюк.   – Львів, 1977. – 94 с.

1978

 • Радянські Карпати: Покажч. літ. за 1977 рік / М.П.Гуменюк, Л.С.Діденко, Н.І.Кошик. – Львів, 1978. – 198 с.
 • Библиография и библиотековедение в научном исследовании академика АН УССР Д.И.Багалея / М. П. Гуменюк.  // Информационно-библиографическая справочная работа: Сб. науч. тр. – Москва, 1978. – С. 237 – 245.
 • Нотатки про бібліографічну інформацію на сторінках журналу «Жовтень» / М. П. Гуменюк.   // Книга і бібліотека на службі науки. – Київ, 1978. – С. 123 – 130.
 • Путівник українського літературознавства / М. П. Гуменюк.  // Жовтень. – 1978. – № 8. – С. 138 – 140. – Рец. на кн.: Гольденберг Л.І. Бібліографічні джерела українського літературознавства: Путівник. – Київ, Вища шк., 1977. – 198 с.
 • Ред.: Лазеба Є.М. Л.М.Толстой і Україна: Бібліогр. покажч. / М. П. Гуменюк.   – Львів, 1978. – 174 с.

1979

 • Чл. ред.: Бібліотекознавство й бібліографія на службі науки: Зб. наук. пр. / М. П. Гуменюк.   – Київ: Наук. думка, 1979. – 184 с.

1980

 • Ред.: Ільницька Л.І. Роман Федорів: Бібліогр. покажч. / М. П. Гуменюк.  – Львів, 1980. – 55 с.

1981

 • Бібліографічна діяльність В.О.Гущина/ М. П. Гуменюк.   // Бібліографічна інформація і сучасність. – Київ: Наук. думка, 1981. – 128 с.
 • Ред.: Вальо М.А. Відображення в радянськійбібліографії зв`язків української літератури з літературами народів СРСР. / М. П. Гуменюк.  – Київ: Наук. думка, 1981. – 128 с.

1982

 • Бібліографічна діяльність І.З.Бойка / М. П. Гуменюк.  // Бібліотекознавство та бібліографія. / М. П. Гуменюк.   – Київ, 1982. ­- С. 133 – 142.
 • Бойко И.З. // Книговедение: Энцикл. слов. / М. П. Гуменюк.  – Москва, 1982. – С. 84.
 • Головацький Я.Ф. / М. П. Гуменюк.  // Там же. – С. 145.
 • Доманицкий В. / М. П. Гуменюк.  // Там же. – С. 174.
 • Калинович И.Т. / М. П. Гуменюк.  // Там же. – С. 232.
 • Василь Лукич / М. П. Гуменюк.  // Там же. – С. 327.
 • Чл. ред.: Бібліотекознавство та бібліографія. / М. П. Гуменюк.  – Київ: Наук. думка, 1982. – 144 с.

1983

 • Журнал «Бібліотечні вісті» (1923 – 1930) / М. П. Гуменюк.  // Книгознавство та бібліографія. / М. П. Гуменюк.  – Київ, 1983. – С. 72 – 81.
 • Чл. ред.: Книгознавство та бібліографія. / М. П. Гуменюк.  – Київ: Наук. думка, 1983. – 152 с.

1984

 • К.О.Копержинський – бібліограф і книгознавець / М. П. Гуменюк.  // Формування і використання бібліотечних фондів. – Київ, 1984. – С. 144- 121.
 •  Чл. ред.: Формування і використання бібліотечних фондів. / М. П. Гуменюк.  – Київ: Наук. думка, 1984. – 162 с.

1987

 • Бібліографія в наукових дослідженнях академіка АН УРСР М.С.Возняка / М. П. Гуменюк.   // Бібліотека. Книга. Читач. – Київ, 1987. – С. 76 – 79.
 • Чл. ред.: Бібліотека. Книга. Читач. / М. П. Гуменюк.   – Київ: Наук. думка, 1987. – 140 с.

1988

 • Батьківщина / М. П. Гуменюк.  //УЛЕ. Т. 1. – Київ, 1988. – С.136.
 • Вінок русинам на ожинки / М. П. Гуменюк.  // Там само. – С. 325.
 • Газета школьная/ М. П. Гуменюк.   // Там само. – С. 473.
 • Голос праці / М. П. Гуменюк.  // Там само. – С. 477.
 • Громадський голос / М. П. Гуменюк.  // Там само. – С. 501.
 • Передмова / М. П. Гуменюк.  // «Зоря». 1880 – 1897: Систем. покажч. змісту журн. – Львів, 1988. – С. 3 – 12.
 • Ред.: «Зоря». 1880 – 1897: Систем. покажч. змісту журн. / М. П. Гуменюк.   – Львів. 1988. – 440 с.

1989

 • Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника АН УРСР: Істор. нарис Вальо М.А., Гуменюк М.П. та ін. / М. П. Гуменюк.   – Київ: Наук. думка, 1989. – 204 с.

1990

 • Біля джерел української радянської бібліографії: З архів. матеріалів про Ю.О.Меженка // З історії книги та бібліографії. / М. П. Гуменюк.  – Київ, 1990. – С. 52 – 63.
 • Дорошенко В.В. / Гуменюк М.П., Микитась В.Л. // УЛЕ. Т. 2. – Київ, 1990. – С. 96.
 • Діло / Гуменюк М.П., Нечиталюк М.Ф.// Там само. – С. 168 – 169.
 • «Життє і слово» / М. П. Гуменюк.  // Там само. – С. 203.
 • «Зеркало» / М. П. Гуменюк.  // Там само. – С. 264.
 • Калинович І.Т. / М. П. Гуменюк.  //  Там само. – С. 380.
 • Чл. ред.: З історії книги та бібліографії. / М. П. Гуменюк.  – Київ: Наук. думка. – 1990. – 132 с.

1991

 • Біля джерел української радянської бібліографії: [Зб. ст.] / М. П. Гуменюк.  – Київ: Наук. думка, 1991. – 152 с.

1995

 • Кущ О.П. / М. П. Гуменюк.   // УЛЕ. Т.3. – Київ, 1995. С. 118.

 

Інформацію взято з видання:

 

Королевич Н.Ф. Михайло Гуменюк (1918-1988) / Н.Ф. Королевич //  Українські бібліографи XX століття / Н.Ф. Королевич. – Київ: Кн. палата України, 1998. – С.