НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Література про М.Гуменюка

Література про М. Гуменюка

 • Визначний український бібліограф : до 100-річчя від дня народж. М. Гуменюка (1918–1988) / підгот. К. Купчик // Дати і події : календар знам. дат. – 2018. – № 2. – С. 112–115 : фот. – Бібліогр.: с. 115.
 • Кравченко Є. Є. Огляд українських видань з бібліографії художньої літератури та літературознавства за останні роки (1956 – 1966) / Є.Є. Кравченко // Бібліотекознавство та бібліогр. – 1967. – Вип. 5. – С. 27 – 38.
   • Про М. Гуменюка див.: С. 32, 35, 36.
 • Корнейчик И. И. Украинские революционные демократы и библиография / И. И.  Корнейчик. – Москва : Книга, 1969. – 144 с.
   • Про М. Гуменюка див.: С. 127, 136, 137.
 • Королевич Н. Ф. Реєстр книжкової мудрості : [До проблеми створення репертуару української книжки] / Н. Ф. Королевич // Літ. Україна. – 1970. – 15 трав.
 • Гольденберг Л. І. Українська радянська літературна бібліографія / Л. І. Гольденберг. – Київ, 1971. – 180 с.
   • Про М. Гуменюка див.: С. 15, 54, 76, а також іменний покажч.
 • Корнєйчик І. І. Історія української бібліографії. Дожовтневий період: (Нариси) / І. І. Корнєйчик. – Харків, 1972. – 376 с.
   • Про М. Гуменюка див.: С. 5, 313, 323, 327 – 329, 332, 336 – 339, 342, 357, 359.
 • Сороковская С. В. Из истории украинской советской библиографии / С.В. Сороковская // Сов. библиогр. – 1971. – № 5. – С. 50 – 60.
   • Про М. Гуменюка див.: С. 50.
 • Кущ О. П. Участь Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН УРСР у збірнику «Советская библиография» / О. П. Кущ // Бібліотека та інформація. – Львів, 1973. – С. 99 – 102. – Підпис: О.М.Громенко.
   • Про М. Гуменюка див.: С. 100 – 102.
 • Машкова М. В. История национальной библиографии в союзных и автономных республиках / М. В. Машков// Сб. материалов по библиогр. И книговедению. – Вып. 2. Развитие национальной библиографии в союзных республиках. – Львів, 1973. – С. 22 – 69.
   • Про М. Гуменюка див.: С. 29, 31.
 • Машкова М. В. Изкчение истории дореволюционной и советской библиографии в Советском Союзе / М. В. Машкова // Сов. библиогр. – 1973. – №. 3 – 23.
   • Про М.Гуменюка див.: С. 5.
 • Низовой Н. А. Статистика печати на Украине в дореволюционный период (1849 – 1917)/ Н. А. Низовой // Сов. библиогр. – 1975. – № 5. – С. 50 – 63.
   • Про М. Гуменюка див.: С. 51, 52, 55, 56.
 • Герощенко М. В., Королевич Н. Ф. В. И. Межов и русско-украинские библиографические связи / М. В. Герощенко, Н.Ф. Королевич // Сов. библиогр. – 1977. – № 6. – С. 38 – 46.
   • Про М. Гуменюка див.: С. 38.
 • Гольденберг Л. І. бібліографічні джерела українського літературознавства: Путівник. / Л. І. Гольденберг – Київ, 1977. – 198 с.
   • Про М. Гуменюка див.: Покажчик імен.
 • Рева Н. М. Бібліографія української художньої літератури та літературознавства. / Н. М. Рева – Київ, 1979. – 232 с.
   • Про М. Гуменюка див.: С. 4, 121, 122, 141, 142, 164.
 • Михайло Прокопович Гуменюк: Бібліогр. покажч. / Уклад. Л. І. Ільницька. – Львів, 1980. – 12 с.
 • Українська радянська бібліографія: Навч. Посібник для ін-тів культури. – Київ, 1980. – 264 с.
   • Про М. Гуменюка див.: С. 121, 241.
 • Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника АН УРСР (1940 – 1980 рр.): Покажч. видань б-ки та літ. про її діяльність. – Львів, 1982. – 108 с.
   • Про М.Гуменюка див.: Іменний покажчик.
 • Королевич Н. Ф., Одинока І. В. Участь бібліографів України а журналі «Советская библиография» (1933 – 1983 гг.) / Н. Ф. Королевич, І. В. Одинока // Бібліотекознавство і бібліогр. – 1987. – Вип. 27. – С. 122 – 129.
   • Про М.Гуменюка див.: С. 122 – 129.
 • Вальо М. А. Гуменюк М. П. / М. А. Вальо // УЛЕ. Т. 1- 1988. – С. 519.
 • Львівська наукова бібліотека ім. Стефаника АН УРСР: Іст. нарис. – Київ, 1989. – 204 с.
   • Про М.Гуменюка див.: С. 3, 54, 96 – 99, 101, 102, 174 – 189.
 • Вальо М. А. На ниві української радянської бібліографії / М. А. Вальо// З історії книги та бібліографії. – Київ, 1990. – С. 126 – 129.
 • Гольденберг Л. І. Бібліографічні джерела українського літературознавства: Навч. Посібник. – 2-ге вид. / Л. І. Гольденберг –  Київ, 1990. – 256 с.
   • Про М.Гуменюка див.: Іменний покажчик.
 • Бутрин М. Л. Про автора / М. Л. Бутрин// Гуменюк М.П. Біля джерел української радянської бібліографії. – Київ, 1991. – С. 148 – 150 .
 • Ільницька Л. І. Список праць М.П.Гуменюка та літератури про нього / Л. І. Ільницька // Гуменюк М.П. Біля джерел української радянської бібліографії. – Київ, 1991. – С. 131 – 145.
 • Кулешов С. Г. Українська книга: межа національної приналежності / С. Г. Кулешов // Книжник. – 1991. –  № 3. – С. 32 – 35.
   • Про М.Гуменюка див.: С. 35.
 • Королевич Н. Ф. Український бібліограф Ю.О.Меженко (1892 – 1969): Бібліогр. нарис. / Н. Ф. Королевич – Київ, 1993. – 62 с. – (Серія «Видатні діячі української книги»; Вип. 1).
   • Про М. Гуменюка див.: С. 8, 31, 32, а також іменний покажчик.
 • Королевич Н. Ф., Потока В. В. Персоналії визначних українських бібліографів / Н. Ф Королевич., В. В Потока // Теоретичні та організаційні проблеми формування репертуару української книги і періодики… – Львів, 1996. – С. 359 – 364.
   • Про М.Гуменюка див.: С. 361 – 362.

Інформацію взято з видання:

Королевич Н.Ф. Михайло Гуменюк (1918-1988) / Н.Ф. Королевич //  Українські бібліографи XX століття / Н.Ф. Королевич. – Київ: Кн. палата України, 1998. – С.

А також:

 • Рева Н. Михайло Прокопович Гуменюк у бібліографії і в житті: спогади / Ніна Рева, Лариса Рева // Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: історія і сучасність : доп. та повідомл. Міжнар. наук. конф., Львів, 28-30 жовт. 2010 р.  / НАН України, Львів. нац. наук.  б-ка ім. В. Стефаника НАН України. – Львів, 2010. – С. 136-138. – Бібліогр. : 5 назв.