НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

2009 рік

Професор Богдан Іванович Андрусишин : біобібліогр. покажч. : до 50- річчя від дня народж. та 30-річчя наук.-пед. діяльн. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Каф. теорії та історії держави і права ; [уклад. Г. Б. Білозьорова]. – Київ : [б. в.], 2009. – 122 с. : фотогр. – (Серія “Вчені НПУ ім. М. П. Драгоманова”).    Шифр зберігання 016     П 84

Віктор Петрович Андрущенко: до 60-річчя від дня народження : [ректор Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова, засл. діяч науки і техніки України, д-р філос. наук, проф., д. чл. АПН України] : біобібліогр. покажч. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [упоряд. Н. І. Тарасова ; наук. ред. Л. В. Савенкова ; ред. Л. Л. Макаренко]. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – 121, [1] с. : портр. – (Серія „Вчені НПУ імені М. П. Драгоманова”).    Шифр зберігання 016    А 66

Анатолій Миколайович Боровик : (біобібліогр. покажч.) / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Бібліотека, Інформ.-бібліогр. відділ ; [уклад. Н. Ф. Головатенко ; відп. ред. Г. Г. Макарова]. – Чернігів, 2009. – 16 с.    Шифр зберігання: 016    Б 83

Голиш Григорій Михайлович: кандидат історичних наук, доцент : [дир. наук. б-ки Черкас. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького] : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ; [уклад. Л. І. Синявська ; наук. ред.: Н. А. Тарасенкова ; вступ. ст. О. Є. Лисенка]. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. – 59 с. : портр. – (Серія: Бібліографія вчених Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького ; вип. 14).    Шифр зберігання 016    Г 60

Друковані праці професорсько-викладацького складу (2000-2008 рр.) : бібліогр. покажч. / Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов, Б-ка ; [уклад.: Борисова Н. О. та ін.]. – Горлівка (Донец. обл.) : ГДПІІМ, 2009. – 403 с.   Шифр зберігання: 013    Д 76

Павліна Степанівна Каньоса – науковець, педагог, людина : (до 35-річчя наук.-пед. діяльності та 20-річчя перебування на посаді декана пед. ф-ту) : біобібліогр. покажч. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І, Огієнка, Наук. б-ка ; [уклад.: Т. В. Сологуб, Н. Й. Сивак, Л. М. Лавська ; відп. ред. В. С. Прокопчук]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 83 с. : іл. + 8 арк. іл.  Шифр зберігання: 016   К 19

Коваленко Євгенія Іванівна  : біобібліограф. покажч. / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; уклад.: Бєлкіна Н. І., Новгородська Ю. Г. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – 53 с. : портр. – (Викладачі Ніжинської вищої школи).    Шифр зберігання 016     К 56

Іван Кирилович Коваль : (біобібліогр. покажч.) / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Бібліотека, Інформ.-бібліогр. відділ ; [уклад. Л. А. Іполітова ; відп. ред. Г. Г. Макарова]. – Чернігів, 2009. – 28 с.    Шифр зберігання: 016    К 56

Мельниченко Василь Миколайович: кандидат історичних наук, професор : [зав. каф. історіографії, джерелознавства та спец. іст. дисциплін, дир. Навч.-наук. ін-ту історії і філос. Черкас. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького] : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ; [уклад.: Л. І. Синявська, О. З. Силка ; наук. ред.: Н. А. Тарасенкова ; авт. вступ. ст. А. Ю. Чабан]. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького], 2009. – 52 с. : портр. – (Серія: Бібліографія вчених Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького ; вип. 12).     Шифр зберігання 016    М 48

Микола Гоголь : біобібліогр. покажч. творів письм. та л-ри про його життя і творчість : фонди наук. б-ки Черкас. нац. ун-ту ім. Богдана Хмельницького : до 200-річчя від дня народж / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ; [уклад.: Л. І. Синявська, О. З. Силка ; наук. ред. Н. А. Тарасенкова]. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2009. – 163 с. Шифр зберігання: 016 Г 58
У біобібліографічному покажчику представлено перелік основних праць і творів визначного письменника ХIX ст., історіографічних творів про його життя і діяльність, листування з відомими діячами науки і культури, друзями та матеріали до біографії. Покажчик розраховано на науковців, викладачів та студентів.

Ніжинська вища школа. Викладачі і випусники [Текст] : календар знамен. і пам`ят. дат на 2009 р. / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя, Бібліотека ; упоряд.: Л. І. Литвиненко, І. М. Супруненко. – Ніжин, [б. р.]. – 55 с.   Шифр зберігання: 378.6:37    Н 60

Періодичні видання в науковій бібліотеці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : поточний покажч. на 2009 р. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [уклад.: Н. С. Пекар, О. В. Литвиненко ; відп. за вип. В. С. Прокопчук]. – Кам’янець-Подільський : [б. в.], 2009. – 18, [1] с.    Шифр зберігання 016    П 26

Професор Богдан Іванович Андрусишин : [укр. історик] : бібліогр. покажчик : до 50-річчя від дня народж. та 30-річчя наук.-пед. діяльн. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Каф. теорії та історії держави і права ; [уклад. Білозьорова Г. Б.]. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – 122 с. : іл., портр. – (Серія „Вчені НПУ ім. М. П. Драгоманова”).  Шифр зберігання: 016   П 84

Професор Людмила Петрівна Вовк [Текст] : біобібліогр. покажчик / НПУ ім. М. П. Драгоманова, каф. теорії та історії педагогіки, Наук. б-ка ; упоряд. Н. І. Тарасова. – Київ, 2009 – 30 с.  Шифр зберігання: 016   П 84

Професор Микола Кузьмич Нечволод : біобібліогр. покажч. / Слов’ян. держ. пед. ун-т, Наук. б‑ка ; [уклад. О. Г. Тищенко ; наук. ред. В. О. Надточій]. – Слов’янськ : СДПУ, 2009. – 21 с.

Професор Володимир Іванович Рукасов : біобібліогр. покажч. / Слов’ян. держ. пед. ун-т, Наук. б‑ка ; [уклад. О. А. Денисова ; наук. ред. С. М. Чуйко]. – Слов’янськ : СДПУ, 2009. – 30 с.

Віталій Федорович Савченко : (біобібліогр. покажч.) / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Інформ.-бібліогр. відділ, Бібліотека ; [уклад. Л. А. Іполітова ; відп. ред. Г. Г. Макарова]. – Чернігів, 2009. – 30 с.    Шифр зберігання: 016    С 13

Тарасенкова Ніна Анатоліївна: доктор педагогічних наук, професор : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ; [уклад.: Л. Г. Голиш, О. П. Воловик ; наук. ред.: А. І. Кузьмінський ; авт. вступ. сл. М. І. Бурда]. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. – 36 с. : портр. – (Серія: Бібліографія вчених Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького ; вип. 13).    Шифр зберігання 016    Т 19

Українська педагогічна бібліографія  : покажчик літератури. Вип. 11. 2000 / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Наукова б-ка ; укл.: Н. І. Тарасова, Г. І. Шаленко ; ред. Л. В. Савенкова. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – 387 с.  Шифр зберігання: 016     У 45

К. Д. Ушинський – основоположник вітчизняної педагогіки [Текст] : біобібліогр. покаж. л-ри / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Б-ка, інформ.-бібліогр. від. ; відп. ред. Г. Г. Макарова ; уклад. і комп’ютерний набір Т. І .Тітова. – Чернігів, 2009. – 27 с.

Олександр Федотович Явоненко : (біобібліогр. покажч.) / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Бібліотека, Інформ.-бібліогр. відділ ; [уклад. Л. А. Іполітова ; відп. ред. Г. Г. Макарова]. – Чернігів, 2009. – 31 с.    Шифр зберігання: 016   Я 22


Анонси та оголошення

23.03.2023

flowers9

Щиро вітаємо

РУБАН АЛЛУ ІВАНІВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родини, серед друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України

Л. Д. Березівська

18.03.2023

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у роботі круглого столу «Сучасні технології візуалізації колекцій цифрових освітніх ресурсів (до Всеукраїнського фестивалю науки). Захід відбудеться 17 травня 2023 р. у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського НАПН України у змішаному форматі.

Інформаційний лист

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали