НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Фонд видань кінця XIX–першої половини ХХ ст.

Документи кінця ХІХ–початку ХХ ст. є найціннішими у фонді Кабінету бібліотекознавства. Найдавніша книжка датована 1882 роком.

Більшість книг цього фонду присвячено питанням організації читання.

Це покажчики:

 • “Что читать народу ?” (1884 – 1906 рр.; ініціатором, редактором і одним із авторів була Х.Д. Алчевська);
 • “Что читать ?” І.В. Владіславлєва (Маємо чотири видання 1-го та два видання (1-ше та 4-те) 2-го випусків, які виходили друком з 1911 до 1919 рр.);
 • “Детская и народная литература: Опыт рук. для сист. чтения” (1901 – 1915) та “Детская и народная литература: Указ. кн. и бр. для дет. и нар. чтений: (Крат. рук. для устройства и ведения чтений при помощи волшеб. фонаря”) (1903) Л.І. Лебедєва;
 • “Справочная книжка по чтению детей всех возрастов” М.В. Соболєва (СПб., 1903);
 • “Избранные книги из числа допущенных Министерством народного просвещения в ученические библиотеки низших училищ с 1899 г. по март 1914 г.” М. Малиновського (3-тє видання, 1914 р.);
 • “Книга о книгах” І.І. Янжула (1892 р.).
 • програми читання особливого відділу комітету Педагогічного музею військово-навчальних закладів (Петербург) та Комісії з організації домашнього читання при навчальному відділі Товариства розповсюдження технічних знань (Москва);
 • праці М. Малиновського “Библиотека начальной школы. Как ее составить и как ею пользоваться” (СПб., 1910), М. Рубакіна “Практика самообразования” (2-ге вид., 1919 р.), “Как и с какой целью читать книги” (1918) та “Этюды о русской читающей публике” (1895), Ц. і В. Балталон “Воспитательное чтение” (1908), В. Роднікова  “Детская литература” (1915), критико-педагогічні бесіди з питань дитячої літератури “Литература “маленького народа” А.В. Круглова (1897), посібник Партриджів “Как и что рассказывать детям в школе и дома” (переклад Л.Б. Хавкіної, 1914 р.) та інші.

У фонді бібліотекознавчої літератури кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. представлена і історична література з питань нормативного забезпечення роботи бібліотек, зокрема бібліотек навчальних закладів.

Це:

 • “Правила библиотеки императорского С. – Петербургского университета” (1908);
 • проект організації шкільної бібліотеки “Школьная библиотека  Є. Проскурякової (1916);
 • посібник “Библиотечное дело: Рук. для устройства и содержания в порядке обществ., зем., школ. и част.  б-к”, складений В.М. Васильєвим (2 – ге вид., 1913);
 • звіти про діяльність безкоштовних народних читалень – бібліотек Харківського товариства грамотності;
 • праця А.К. Покровської “О работе в детских и школьных библиотеках” (1918);
 • “Устав русского библиотечного общества” (1918);
 • “Руководство для общественных библиотек” П. Отле та Л. Воутерса (пер. з фр., 1924 р.).

Питання розвитку бібліографії і бібліотекознавства в Україні 1920-х років розглядаються в бібліотечних збірниках, що їх видавала Всенародна бібліотека України: “На науково-бібліотечному фронті УРСР” та “Бібліографія на Україні”.

Темі каталогізації присвячені “Доклад комиссии о каталогах книг для школьных ученических и народных библиотек” (1894) та “Проект французской инструкции по составлению алфавитного каталога” (1920).

Із періодичних видань першої половини ХХ ст. особливу цінність становлять:  “Библиотекарь” (1911-1915), “Книгар” (1917-1918), “Книжная летопись” (1914), “Новости детской литературы” (1912, 1913, 1916), “Русский библиофил” (1912, 1914, 1915), “Что и как читать детям” (1912-1913), “Библиотечное обозрение” (1925 – 1927 рр.), “Книга детям” (1928 – 1929), “Красный библиотекарь” (з 1923 р.) та “Советская библиография” (з 1937 р.).


Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали