НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Фонд Кабінету бібліотекознавства

Історія. Кабінет бібліотекознавства створено в 2000 році. Надходження документів до фонду розпочалося з листопада 2000 р. На 01.01.2001 р. у фонді було 72 прим. книжок.
Влітку 2001 р. до Кабінету бібліотекознавства передано 455 документів з питань бібліотекознавства, бібліографознавства та інформаційної діяльності, що до 1999 р. перебували в складі фонду Центральної освітянської бібліотеки (ЦОБ), та 2903 прим. документів з фонду наукової бібліотеки Інституту педагогіки АПН України.

На 01.01.2022 фонд Кабінету бібліотекознавства становить 10 440 прим. (із них 6131 – неперіодичних, 4309 – періодичних)

Тип фонду: галузевий,  мовний склад – українською, російською, білоруською мовами.

Типи видань : офіційні, наукові, довідкові, навчальні.

Види документів: книжки, брошури, автореферати дисертацій, наочні посібники, журнали, газети.

Librarianship_Study_2 Librarianship_Study_3
Librarianship_Study_4

Фонд видань кінця XIX – першої половини ХХ ст. налічує 1370 примірників книжок і періодичних видань.

Виставка видань кінця XІХ –– початку ХХ ст.

Науково-дослідна діяльність бібліотек : каталог виставки

Сучасний спеціаліст бібліотечно-інформаційної сфери : каталог виставки

До Всесвітнього дня книги та авторського права: рекомендаційний бібліографічний список

Дитяче читання: сучасні підходи і можливості : віртуальна виставка

Шкільна бібліотека і екологічна просвіта : віртуальна виставка

Актуальні питання бібліотечної справи : за матеріалами публікацій зарубіжних періодичних видань (із використанням баз даних EBSCOhost) : віртуальна виставка

Бібліотеки закладів освіти: міжнародний досвід діяльності. За матеріалами публікацій зарубіжних періодичних видань 2017-2020 рр. : віртуальна виставка

Бібліотека – потужний інформаційний центр сучасності : віртуальна виставка

Нові надходження з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, документознавства та інформаційної діяльності

Українська періодика із бібліотечної справи та суміжних галузей знань

ПЕРІОДИЧНІ Й ПРОДОВЖУВАНІ ВИДАННЯ
З ПИТАНЬ БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА, БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВА, КНИГОЗНАВСТВА, ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОНЛАЙН

Видання, наявні у фонді ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, позначені астериском (*)

Directory of Open Access Journals (DOAJ) –  Інтернет-каталог, що забезпечує доступ до високоякісних, відкритих, рецензованих журналів (Subject: Bibliography. Library science. Information resources = Тема: Бібліографія. Бібліотекознавство. Інформаційні ресурси)
Архіви України*
Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: научно-практический и теоретический сборник*також: http://maan.nbuv.gov.ua/uk/
Бібліологічні вісті (1923–1930) 
Бібліосвіт*
БібліоТека: бюлетень УБА*
Бібліотека професійно-технічного навчального закладу : веб-журнал
Бібліотека у форматі Д°
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія*;  також: http://journals.uran.ua/bdi/issue/archive
Бібліотекознавство і бібліографія України*
Бібліотечна планета*
Бібліотечний вісник*, також: http://bv.nbuv.gov.ua/
Бібліотечний Меркурій*
Бібліотечний форум: історія, теорія і практика*
Бібліофокус
Вісник Книжкової палати*, також: http://visnyk.ukrbook.net/issue/archive
Вісник Львівського університету. Сер. Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології*
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв*
Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
Бібліотекознавство. Бібліографознавство. Книгознавств
о
*
Вісник Харківської державної академії культури* (до 2014 р.; із 2015 р.), також: http://v-khsac.in.ua/
Друг читача*
Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника* ; також: http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/fahovi-vydannya/zapysky-lnnbu-im-v-stefanyka/
Інтегровані комунікації*
Інформаційна безпека
Інформаційне суспільство
Квалілогія книги
Книжковий огляд
Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи*
Медіапростір 
Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені  В. О.  Сухомлинського*
Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство *
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського*, також: http://np.nbuv.gov.ua/uk/
Обрії друкарства
Поліграфія і видавнича справа
Рукописна та книжкова спадщина України*, також: http://rksu.nbuv.gov.ua/uk
Світ дитячих бібліотек*
Соціологічні дослідження в бібліотеках*
Стратегії розвитку бібліотек
Студії з архівної справи та документознавства
Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук*
Український інформаційний простір*
Шкільний бібліотекар*
Biblio-Колегіум
Advances in Librarianship
Advances in Library Administration and Organization
American Libraries
Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia
Ariadne
Biblios
Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy

Bibliotheksforum Bayern BFB
Bilgi Dunyasi 
BuB. Forum Bibliothek und Information
Chinese Librarianship: an international electronic journal
CHOICE: Current Reviews for Academic Libraries
College & Research Libraries
College & Research Libraries News
Computers in Libraries
D-Lib Magazine
Documentación de las Ciencias de la Información
Elixir International Journal
E-JASL: The Electronic Journal of Academic and Special Librarianship
Gazeta bibliotecarului
Journal of academic librarianship
Journal of Balkan Libraries Union
Journal of Digital Information
Journal of Documentation
Journal of librarianship and information science
Journal of the Medical Library Association
IFLA Journal
INFOLIB  
Information Technology and Libraries
Information Research
Information Today
Interlending & Document Supply
International Journal of Academic Library and Information Science
Investigación Bibliotecológica
Issues in Science and Technology Librarianship
Library Connect
Library Hi Tech
Library Journal  
Library management
Library Philosophy and Practice ; також: http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/index.2.html
Library quarterly
Library Resources & Technical Services (анотації статей)
Library Review
Library trends
Magazin bibliologic
New library world
Online Information Review
OCLC Systems & Services: International digital library perspectives
Perspectivas em Ciência da Informação
Public libraries
Przegląd Biblioteczny
Progressive Librarian
RBM: A Journal of Rare Books, Manuscripts, and Cultural Heritage
Reference & User Services Quarterly
Revista Española de Documentación Científica
Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy
Roczniki Biblioteczne
Scandinavian Library Quarterly
Studia o Książce i Informacji
The Australian Library Journal
The Electronic Library
Transinformação
University library at a new stage of social communications development. Conference proceedings  
World Research Journal of Library and Information Science

Книжкові видання

Корисні посилання

Бібліографічні й реферативні бази даних з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, документознавства та інформаційної діяльності
  • Реферативна база даних „Україніка наукова” (рік започаткування – 1998. Призначення: формування національних реферативних ресурсів; підготовка до друку галузевих серій Українського реферативного журналу „Джерело”; забезпечення вільного доступу до інформації про результати наукової діяльності вітчизняних учених і фахівців; активізація входження України до міжнародної системи наукових електронних комунікацій. Проблематика: природничі, технічні, суспільні, гуманітарні, медичні науки. Основні виконавці: Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В. О. Сухомлинського, Національна наукова медична бібліотека України. Пошук інформації з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, документознавства та інформаційної діяльності можна вести за галуззю знань (рубрика „Культура. Наука. Освіта”), за автором, назвою, ключовими словами, видом та роком видання).
  • Каталог ресурсів Інформкультури (Науково-інформаційного центру з культури та мистецтва (РФ))  (До уваги користувачів представлена поновлювана щомісяця реферативно-бібліографічна інформація з культури і мистецтва, в тому числі бібліотечної справи й бібліографії, за останні п’ять років (понад 70 тис. описів документів). Основними партнерами НІЦ Інформкультура з наповнення Каталогу ресурсів є: Наукова музична бібліотека ім. С. І. Танєєва Московської державної консерваторії (музика), Всеросійська державна бібліотека іноземної літератури (іноземна бібліотечна справа і бібліографія), Служби інформації з питань культури і мистецтва регіональних бібліотек Російської Федерації. Стрижнем Каталогу є 6-рівневий Рубрикатор з культури і мистецтва (понад 1200 рубрик), засоби навігації інформаційними ресурсами згідно з Рубрикатором і опціональні засоби відбору та управління видачею документів за будь-якою рубрикою). Крім відбору матеріалів за галузевим Рубрикатором надана можливість повнотекстового пошуку по всьому масиву каталогу, починаючи з 2001 року, з 70 країн 30 мовами, переважно російською (~78 %) та англійською (~11 %) мовами)
  • Рукописные памятники Древней Руси (електронний архів давньоруських матеріалів з фондів бібліотек, музеїв, архівів та приватних колекцій. Представлені російські берестяні грамоти, руські літописи, рукописні книги. Некомерційне Партнерство «Рукописные памятники Древней Руси» створено юридичними особами: Інститутом російської мови ім. В. В.Виноградова РАН, видавництвом «Языки славянских культур» і кількома фізичними особами. Головна мета проекту – зібрати повний електронний архів давньоруських матеріалів і представити його у відкритому доступі в веб-середовищі).
Повнотекстові бази даних, електронні бібліотеки, репозитарії з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, документознавства та інформаційної діяльності

***

Кандидатські дисертації зі спеціальності 27.00.03 (книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство)

Докторські дисертації зі спеціальності 27.00.02 (документознавство, архівознавство)

Кандидатські дисертації зі спеціальності 27.00.02 (документознавство, архівознавство)

Бібліотечні асоціації, товариства

Віртуальна бібліографічна довідка. Об’єднана довідкова служба бібліотек України. Розділ “Бібліотеки. Архіви” 

Бібліотека: вчора, сьогодні, завтра


Анонси та оголошення

29.09.2022

29.09.2022

flowers9

Щиро вітаємо

СУХОМЛИНСЬКУ ОЛЬГУ ВАСИЛІВНУ

та

ХИБНИК ІРИНУ СОЛОМОНІВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родини, серед друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України

Л. Д. Березівська

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали