НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Рідкісні видання

Одне з головних завдань ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського є надання доступу користувачам до виняткових документів із фахових питань, які мають велике наукове, історичне та культурне значення. У фонді рідкісних видань (фонд РВ) зберігаються книги і брошури видані до 1945 року, а також періодичні видання цього періоду.

Зважаючи на величезну соціально-культурну значимість і цінність зібраних видань та необхідність активізувати роботу з їх збереження і впровадження у науковий обіг, цьому фонду надано статус «науковий об’єкт, що становить національне надбання України»
згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 1709 від 19. 12. 2001 р.

Перлинами фонду можна вважати найдавніші видання: «Філософія Сенеки» (1615), «Новий Заповіт» (1714) видрукувані латинською мовою; фотокопія видання «Беседа избранная о воспитании чад» Иоанна Златоуста (1609); «Краткое руководство к наречию» М. В. Ломоносова (1748); прижиттєві видання творів, наукових праць видатних педагогів – М. Пирогова, К. Ушинського, С. Русової, Т. Лубенець, психологів – В. Бехтерева, І. Сікорського, В. Вагнера, Г. Челпанова, письменників – П. Куліша, В. Винниченка, О. Кониського, істориків – Д. Бантиш-Каменського, І. Огієнка, В. Щербини.

rare_books_1

Філософія Сенеки (лат. мовою), 1615

Філософія Сенеки (лат. мовою), 1615

Новий Заповіт (лат. мовою), 1714 рік

Новий Заповіт (лат. мовою), 1714

У фонді РВ сформовано: тематичні зібрання «Педагогіка», «Психологія», колекції «Шкільні підручники і навчальні посібники», «Періодичні видання 1807–1917 рр.».

Для роботи з фондом РВ у відділі наукової організації та зберігання фонду створено сектор рідкісних видань (сектор РВ). Основні напрями діяльності сектору РВ: наукове формування і організація зберігання, використання та збереження фонду РВ, створення електронної бази даних на рідкісні видання, що зберігаються у бібліотеці, розроблення інструктивних та методичних матеріалів з управління фондом РВ.

У 2010 році розпочата робота з формування електронного каталогу рідкісних видань. На сьогодні база даних складає близько 8000 записів.

Для обслуговування користувачів раритетними виданнями створюються електронні копії, що дозволяє активно використовувати документи у наукових дослідженнях не завдаючи фізичних пошкоджень документам. У локальній мережі бібліотеки розміщено 1300 повнотекстових документів педагогічного, психологічного та історико-культурного змісту, з них 300 видань навчальної літератури та понад 10документів іноземними мовами. Крім того зроблені перші кроки до електронної доставки документів територіально віддаленим користувачам.

Тематичне зібрання «Педагогіка»  об’єднує документи з історії педагогіки, педагогічної психології, дидактики, методики викладання предметів, соціальної педагогіки, педагогіки початкової та середньої освіти, професійної та вищої школи, шкільні програми. У колекції зберігаються твори видатних педагогів минулого Я. А. Коменського, І. Песталоцці,  Ж.-Ж. Руссо, Д. Локка, Ф. Прокоповича, О. Духновича, К. Ушинського, М. Пирогова, М. Корфа, С. Русової, А. Макаренка, Г. Ващенка, В. Сухомлинського та ін.

Т. Лубенец Педагогические беседы, 1913 рік

Т. Лубенец Педагогические беседы, 1913

Луцкевич А. А. Свод законоположений и распоряжений о частных училищах и домашнем обучении, 1901 год

Луцкевич А. А. Свод законоположений и распоряжений о частных училищах и домашнем обучении, 1901

Каптерев П. Ф. Современные педагогические течения, 1913 год

Каптерев П. Ф. Современные педагогические течения, 1913

Модзалевский Л. Н. Очерк истории воспитания и обучения с древнейших до наших времен, 1892 год

Модзалевский Л. Н. Очерк истории воспитания и обучения с древнейших до наших времен, 1892 год

Тематичне зібрання «Психологія» містить документи психологічного змісту з історії, становлення і розвитку психологічної науки у працях вітчизняних та зарубіжних психологів. Золотим надбанням у фонді бібліотеки є творчий доробок психологів Бехтерева В., Введенського О., Бена А., Вагнера В., Зеленського М., Челпанова Г., Сікорського І. та ін.

Деякі видання оцифровані і представлені у локальній мережі, зокрема:

Богданов А. Из психологи общества. – СПб., 1904

Болдвин Дж. М. Введение в психологию. – М., 1912

Вагнер В. Вопросы зоопсихологии. – СПб., 1896

Линницкий П. Мышление и познание. – Харьков, 1896

Рибо Т. Психология внимания. – СПб., 1892

Сикорский И. А. Всеобщая психология с физиогномикой в иллюстрированном изложении. – Киев, 1912

Челпанов Г. Учебник психологии (для гимназий и самообразования). – Киев, 1907

Сикорский И. А. Сборник научно-литературных статей по вопросам общественной психологии, воспитания … , 1899 год

Сикорский И. А. Сборник научно-литературных статей по вопросам общественной психологии, воспитания … , 1899

Снегирев В. Психология, 1893 год

Снегирев В. Психология, 1893

Бэн А. Душа и тело, 1900 год

Бэн А. Душа и тело, 1900 год

До колекції «Шкільні підручники і навчальні посібники» увійшли документи 1748–1998 років видання, які упорядкували вітчизняні педагоги.

Лубенец Т. Сборник арифметических задач для начального преподавания арифметики в народных училищах, 1880

Лубенец Т. Сборник арифметических задач для начального преподавания арифметики в народных училищах, 1880

Граматка, 1857

Граматка, 1857

Серед навчальних книжок є підручники Граматка (1857), О. Кониського «Арихметика або щотниця» (Полтава, 1907), «Русская первая языкоучебная читанка» (Львів, 1869), С. Русової «Український буквар» (Київ, 19906), М. Гатцука «Українська абетка» (Москва, 1861), Т. Лубенця «Граматка»(Київ, 1917) та ін. Перлиною колекції є «Граматка» (кулішівка), видана П. Кулішем (1857) – українським письменником, літературним критиком, фольклористом, етнографом, мовознавцем, педагогом, культурно-освітнього діячем, перекладачем.

rare_books_11

З метою інформаційного забезпечення науковців, освітян у їхніх дослідженнях з питань історії розвитку освіти та вітчизняного підручникотворення створено каталоги:

rare_books_14 rare_books_15 katalog_2016

Повнотекстова база, що налічує близько 300 видань навчальної літератури.

Колекція «Періодичні видання 1807–1917 рр.» складає близько 200 назв, зокрема 130 – педагогічної і психологічної тематики. До зібрання ввійшли часописи російською та українською мовами, що виходили друком у Києві, Полтаві, Харкові, Львові, Чернівцях, Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах Російської Імперії.
У фонді зібрано майже повні комплекти періодичних видань: «Журнал Министерства Народного Просвещения», «Вестник воспитания», «Киевская Старина», «Русская Школа», «Світло», «Семья и Школа», «Народное образование» тощо.

rare_books_16


rare_books_17

rare_books_18

Повний перелік журналів з детальним описом представлено у історико-бібліографічному дослідженні «Журнали психолого-педагогічної тематики ХІХ – початку ХХ ст. з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В. О.  Сухомлинського».


rare_books_19

rare_books_20

 У 2016 р. у бібліотеці відкрито кімнату-музей рідкісної книги.

rare_books_21


Анонси та оголошення

24.11.2021

Використання ресурсів EBSCO

Протягом жовтня-грудня 2021 року 200 закладів вищої освіти та наукових установ України, які влітку цього року подали відповідні заявки, мають змогу скористатися доступом до 12 баз даних платформи EBSCOhost у форматі безкоштовного тестового доступу.

Компанією EBSCO Information Services підготовлено коротке інформаційне відео українською мовою, в якому представлена інформація про алгоритм пошуку наукової інформації та можливості використання платформи EBSCOhost, яке доступне за посиланням: bit.ly/3qS3xV9 .

Просимо заклади вищої освіти та наукові установи, які отримали тестовий доступ до ресурсів платформи EBSCOhost, поінформувати на власних інформаційних ресурсах співробітників про можливість використання до 31 грудня 2021 року таких електронних ресурсів.

Детальна інформація про налаштування тестового доступу до платформи EBSCOhost доступна на вебсайті ДНТБ України за посиланням: bit.ly/3ivt3uA .

У разі виникнення додаткових запитань щодо налаштування та використання тестового доступу установами, які його отримали, слід звертатися за роз’ясненнями до ДНТБ України на електронні адреси: dbservice@dntb.gov.ua або gordienko@dntb.gov.ua.

18.11.2021

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад

Допущені до конкурсу: Якобчук Надія Олександрівна – завідувача відділу педагогічного джерелознавства та біографістики; Лапаєнко Світлана Володимирівна завідувача відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти.
Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали