НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Іноземні періодичні видання

Періодичні видання англійською мовою

 1. Adult Education and Development. – London : National Institute of Adult Education. Переклад назви: Освіта дорослих.

          У фонді: 1963–1964, 2004 рр.

 1. Algebra und Discrete Mathematics. – Луганськ : ЛНПУ імені Тараса Шевченка. – Переклад назви: Алгебра та дискретна математика.

         У фонді: 2006–2010 рр.

 1. American Educational Research Journal. – Washington : American Educational Reseach Association. – Переклад назви: Американський журнал педагогічних досліджень.

         У фонді: 2003 р.

 1. American Literary History. – Oxford : Oxford University Press. – Переклад назви: Історія американської літератури.

         У фонді: 2011 р.

 1. Applied Linguistics. – Oxford : Oxford University Press. – Переклад назви: Прикладна лінгвістика.

         У фонді: 2011 р.

 1. The British Journal of Educational Psychology. – London: The British Psychological Society. – Переклад назви: Британський журнал педагогічної психології.

         У фонді: 1989 р.

 1. British Journal of Educational Studies. – London : Faber and Faber Ltd. –Переклад назви: Британський журнал педагогічних досліджень.

         У фонді: 1963–1969 рр.

 1. British Journal of Educational Technology. – Oxford : Blackwell Publishing Inc. – Переклад назви: Освітні технології.

         У фонді: 2002, 2006, 2008–2012 рр.

 1. Chemistry and Chemical Technology. – Lviv : Lviv Polytechnic National University. – Переклад назви: Хімія та хімічні технології.

         У фонді: 2007–2009 рр.

 1. Childhood Education : Infancy though early adolescence. – Olney : Association for childhood education. – Переклад назви: Освіта в дитинстві: від дитинства до ранньої юності.

         У фонді: 2002–2003, 2006–2013 рр.

 1. Classical Philology: A Journal Devoted to Research in Classical Antiquity. – Chicago : The University of Chicago Press. – Переклад назви: Класична філологія: журнал, що присвячений дослідженням класичної античності.

         У фонді: 2011 р.

 1. Crossroads Digest. – Vilnius : European Humanities University. – Переклад назви: Дайджест “Перехрестя”.

         У фонді: 2006–2011 рр.

 1. Education abstracts. – Paris : Unesco. – Переклад назви: Короткий огляд освіти.

         У фонді: 1957–1963 рр.

 1. Education Canada. – Toronto : The Canadian Education Association. – Переклад назви: Освіта в Канаді.

         У фонді: 1970–1977 рр.

 1. Education. – New York : Indianapolis. – Переклад назви: Освіта.

         У фонді: 1963–1969, 1971, 1973–1979 рр.

 1. Educational Evaluation and Policy Analysis. – Los Angeles ; London ; New Delhi : American Educational Research Association. – Переклад назви: Аналіз освітньої політики та оцінювання в освіті.

         У фонді: 2012–2013 рр.

 1. Educational Theory. – New Brunswick : University of Illinois. – Переклад назви: Теорія освіти.

         У фонді: 1958–1971 рр.

 1. The Elementary School Journal.– Chicago : The University of Chicago Press. – Переклад назви: Журнал з початкової освіти.

         У фонді: 1958–1973 рр.

 1. English Teaching Professional. – Hove: Pavilion Publishing and Media Ltd. – Переклад назви: Професійне викладання англійської мови.

         У фонді: 2013 р.

 1. English Today : The International Review of the English Language. – Cambridge : Cambridge University Press. – Переклад назви: Англійська мова сьогодні: міжнародний журнал англійської мови.

         У фонді: 2011 р.

 1. Foreign Language Annals. – Alexandria ; Hoboken : The American Council on the Teaching of Foreign Languages. – Переклад назви: Літопис іноземної мови.

         У фонді: 2010 р.

 1. Fundamental and adult education. – Paris : Union – Переклад назви: Базова освіта та освіта дорослих.

         У фонді: 1958–1961 рр.

 1. Gender and Education. – London : Carfax Publishing Ltd. – Переклад назви: Гендер та освіта.

         У фонді: 2006, 2008–2013 рр.

 1. International Economic Policy. – Kiew: Vadym Hetman Kiev National Economic University. – Переклад назви: Міжнародна економічна політика.

         У фонді: 2005–2007 рр.

 1. Journal of Education : a view of science education review and forecast. – Boston : Boston University School of Education. – Переклад назви: Журнал з освіти: огляд наукових педагогічних видань та перспективи.

         У фонді: 1958–1960 рр.

 1. Journal of Educational Psychology. – Washington : American Psychological Association. – Переклад назви: Журнал з педагогічної психології.

         У фонді: 2012–2013 рр.

 1. Journal of Vocational Education and Training. – London : Institute of Education. – Переклад назви: Журнал професійної освіти і навчання.

         У фонді: 2014 р.

 1. Making it happen : examples of good practice in Special needs education and community-based programmes. – [Paris] :United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. – Переклад назви: Зробимо їх щасливими: приклади вдалої практики спеціальної освіти і громадських програм.

         У фонді: 1991 р.

 1. MoFit. – Dublin : Leonardo da Vinci Pilot projects.

         У фонді: 2007 р.

 1. Reproductive Health Matters. – London: [Б. и.]. – Переклад назви: Питання репродуктивного здоров’я.

         У фонді: 2005–2006 рр.

 1. The Rewiew of Higher Education. – Baltimore : Association for the Study of Higher Education. – Переклад назви: Огляд вищої освіти.

         У фонді: 2013 р.

 1. Scientific American. – New Yokr : Scientific American. Переклад назви: Америка наукова.

         У фонді: 2007–2011 рр.

 1. Speak out. – Москва : Глосса, 1995. – Переклад назви: Говоримо голосно.

         У фонді: 2002, 2004 рр.

 1. Studies in Educational Evaluation. – Amsterdam : Elsevier BV. – Переклад назви: Дослідження з оцінювання освіти.

         У фонді: 2006–2013 рр.

 1. The Teacher of the Deaf : The Journal of the National College of Teachers of the Deaf. – Newbury : Newbury Weekly News Ltd. – Переклад назви: Вчитель нечуючих.

         У фонді: 1970 рр.

 1. The Ukrainian Quarterly. – New York : Ukrainian Congress Committee of America. – Переклад назви: Український квартальник.

         У фонді: 1955, 1957, 1993–1996 рр.

 1. University Education. – Kyiv : Institute of Higher Education, National Economic University named after Vadym Hetman. – Переклад назви: Університетська освіта.

         У фонді: 2012, 2015 рр.

 1. Visual communication. – Los Angeles ; London ; New Delhi : SAGE. – Переклад назви: Візуальне спілкування.

         У фонді: 2013 р.

Періодичні видання польською мовою

 1. Bibliotekarz : czasopismo poświęcone sprawom bibliotek i czytelnictwa. – Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Переклад назви: Бібліотекар: журнал, присвячений бібліотекам та читачам.

         У фонді: 1958 р.

 1. Biologia w szkole : czasopismo dla nauczycieli. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. – Переклад назви: Біологія у школі: журнал для вчителів.

         У фонді: 1956–1990 рр.

 1. Chemia w szkole : czasopismo dla nauczycieli. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. – Переклад назви: Хімія у школі: журнал для вчителів.

         У фонді: 1957–1964, 1966–1990 рр.

 1. Fizyka w Szkole. – Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych. – Переклад назви: Фізика в школі.

         У фонді: 1956–1990 рр.

 1. Geografia w Szkole : czasopismo dla nauczyciela. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. – Переклад назви: Географія в школі: журнал для вчителів.

         У фонді: 1956–1990 рр.

 1. Kwartalnik pedagogiczny. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe. – Переклад назви: Щоквартальне видання з педагогіки.

         У фонді: 1960–1990 рр.

 1. Matematyka : czasopismo dla nauczycieli. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. – Переклад назви: Математика: журнал для вчителів.

         У фонді: 1956–1960, 1962–1982 рр.

 1. Oświata dorosłych. – Warszawa : Panstwowe Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. – Переклад назви: Освіта дорослих.

         У фонді: 1962–1988 рр.

 1. Polonistyka : czasopismo dla nauczycieli. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. – Переклад назви: Полоністика: журнал для вчителів.

         У фонді: 1958 р.

 1. Problemy oświaty na wsi. – Warszawa : Wydawnyctwo Szkolne i Pedagogiczne. – Переклад назви: Проблеми освіти в сільській місцевості.

         У фонді: 1982–1983, 1985–1987 рр.

 1. Przegląd pedagogiczny. – Warszawa : Instytut Badań – Переклад назви: Огляд освіти.

         У фонді: 1972–1973 рр.

 1. Wychowanie muzyczne w szkole : czasopismo dla nauczycieli. – Warszawa : Wydawnyctwo Szkolne i Pedagogiczne. – Переклад назви: Музична освіта у школі: журнал для вчителів.

         У фонді: 1967, 1976–1990 рр.

 1. Wychowanie techniczne w szkole : czasopismo dla nauczycieli. – Bydgoszcz : WSiP. – Переклад назви: Виховання технічне у школі: журнал для вчителів.

         У фонді: 1962–1967, 1969–1990 рр.

 1. Edukacja ustawiczna dorosłych = Polish Journal of Continuing Education. – Radom : Instytut Technologii Eksploatacji. – Переклад назви: Безперервна освіта дорослих.

         У фонді: 2004, 2009, 2012–2013 рр.

 1. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa : Kwartalnik dla nauczycieli. – Radom : Instytut Technologii Eksploatacji. – Переклад назви: Біологічна та екологічна освіта: щоквартальне видання для вчителів.

         У фонді: 2004–2007 рр.

 1. E-mentor. – Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. – Переклад назви: Електронне навчання.

         У фонді: 2006 р.

 1. Edukacja: studia, badania, innowacje. – Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych. – Переклад назви: Освіта: студії, дослідження, інновації.

         У фонді: 2006 р.

 1. Krynica : kwartalnik mniejszości polskiej na Ukrainie. – Krakow : Kairos, 1995. – Переклад назви: Джерело: щоквартальне видання польської меншини в Україні.

         У фонді: 1995, 1998, 2000–2005 рр.

 1. Magazyn oświatowy. – Skierniewice : Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. – Переклад назви: Освітній журнал.

         У фонді: 2005–2006 рр.

 1. Nauczyciel i Szkoła. – Mysłowice:Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna Kardynała Augusta Hlonda. – Переклад назви: Вчитель і школа.

         У фонді: 2001–2006 рр.

 1. Pedagogika Pracy = Labour Pedagogy. – Radom : Instytut Technologii Eksploatacj. – Переклад назви: Педагогіка праці.

         У фонді: 2009 рр.

 1. Problemy opiekuńczo-wychowawcze. – Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych. – Переклад назви: Опікунчо-виховні проблеми.

         У фонді: 2006 р.

 1. Ruch Pedagogiczny. – Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP. – Переклад назви: Педагогічний рух.

         У фонді: 1998–2006 рр.

 1. Nasza – Lublin: Fundacja Universytetu Marii Curie-Sklodowskiej. – Переклад назви: Наша рота.

         У фонді: 2004 р.

 1. Scripta Comeniana Lesnensia. – Leszno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego.

         У фонді: 2009 р.

 1. Szkoła Specjalna. : Czasopismo poświęcone pedagogice specjalnej. – Warszawa : Academia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. – Переклад назви: Школа спеціальна: журнал присвячений спеціальній педагогіці.

         У фонді: 2006–2007 рр.

 1. Zdorowie Publiczne. – Lublin: Instytut Medycyny WSI. – Переклад назви: Громадське здоров’я.

         У фонді: 2002 р.

Періодині видання німецькою мовою

 1. Biologie in der Schule. – Berlin : Volk und Wissen Volkseigener Verlag. – Переклад назви: Біологія в школі.

         У фонді: 1956–1990 рр.

 1. Bildung und Wissenschaft. – Bonn : Goethe-Institut Inter Nationes e. V. – Переклад назви: Освіта і наука.

         У фонді: 2000–2001 рр.

 1. BuB: Forum für Bibliothek und Information. – Bad Honnef : Bock+Herchen. – Переклад назви: Форум для бібліотеки та інформації.

         У фонді: 2001 р.

 1. Deutsch Kreativ: методический журнал для учителей немецкого языка. – Москва : «МСНК-пресс». – Переклад назви: Креативна німецька мова.

         У фонді: 2004 р.

 1. Deutschland. – Frankfurt am Main : Societäts-Verlag. – Переклад назви: Німеччина.

         У фонді: 2008–2014 рр.

 1. Die Sonder Schule. – Berlin : Volk und Wissen Volkseigener Verlag. – Переклад назви: Школа спеціальна.

         У фонді: 1957–1958, 1960–1990 рр.

 1. Geschichtsunterricht und Staatsbürgerkunde. – Berlin : Volk und Wissen Volkseigener Verlag. – Переклад назви: Викладання історії і суспільствознавства.

         У фонді: 1967–1988 рр.

 1. Kafka: Zeitschrift für Mitteleuropa. – Berlin: Goethe-Institut. – Переклад назви: Кафка: журнал центральної Європи.

         У фонді: 2003 р.

 1. Kulturjournal. – München : Goethe-Institut. – Переклад назви: Журнал про культуру.

         У фонді: 2004–2005 рр.

 1. Pädagogik. – Weinheim : Julius Beltz GmbH & Co. KG. – Переклад назви: Педагогіка.

         У фонді: 2000–2005, 2007–2010, 2012–2013, 2016 рр.

 1. Spielen und Lernen : Die Zeitschrift für Eltern und Kinder. – Seelze : Velber. – Переклад назви: Грай та вчись: журнал для батьків і дітей.

         У фонді: 1998, 2009 рр.

 1. Vergleichende Pädagogik. – Berlin : Academie der Pädagogischen. – Переклад назви: Порівняльна педагогіка.

         У фонді: 1969–1990 ррр.

 1. Zeitschrift für den Erdkundeunterricht. – Berlin : Volk und Wissen Volkseigener Verlag. – Переклад назви: Журнал з географії.

         У фонді: 1957–1990 рр.

 1. Zeitschrift fur Pädagogik. – Weinheim : Julius Beltz GmbH & Co. – Переклад назви: Журнал з педагогіки.

         У фонді: 2001–2002, 2006, 2008–2013 рр.

 1. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie : German Journal of Educational Psychology. – Bern : Hans Huber. – Переклад назви: Журнал з педагогічної психології.

         У фонді: 2012–2013 рр.

Періодині видання французькою мовою

 1. Bibliographie pédagogique annuelle du Bureau international d’éducation. – Genève : Bureau International d’é – Переклад назви: Бібліографія з педагогіки. Щорічник Міжнародного бюро освіти.

         У фонді: 1963–1967 рр.

 1. Éducation de base et éducation des adultes. – Paris : Union. – Переклад назви: Базова освіта та освіта дорослих.

         У фонді: 1955–1960 рр.

 1. L’architecture Scolaire. – [Lyon] : Service d’Histoire de l’Éducation. – Переклад назви: Архітектура шкільної будівлі.

         У фонді: 2004 р.

 1. L’éducation enfanine. – Paris : Fernand Nathan. – Переклад назви: Дошкільне виховання.

         У фонді: 1957–1967 рр.

 1. Revue analytique de l’éducation. – Paris : Unesco – Переклад назви: Аналітичний огляд освіти.

         У фонді: 1955–1962 рр.

 1. La Revue Française de Pédagogie: recherches en éducation. – Lyon : École normale supérieure de Lyon. – Переклад назви: Французький журнал освіти: дослідження в галузі освіти.

         У фонді: 2012–2013 рр.

 1. Le Monde de l’Éducation. – Paris : La Société Éditrice du Monde. – Переклад назви: Світ освіти.

         У фонді: 2002–2003, 2006–2008 рр.

 1. Revue générale des sciences pures et appliquées.Paris : La Société d’Edition d’Enseignement supérieur; Centre National de la Recherche Scientifique. – Переклад назви: Журнал фундаментальних та прикладних наук.

         У фонді: 1957–1959 рр.

 1. Vers l’éducation nouvelle. – Paris : Centre d’Entrainement aux Méthodes d’Éducation Active. – Переклад назви: До нової освіти.

         У фонді: 1957–1960 рр.

Періодині видання болгарською мовою

 1. История и география : методическо списание. – София : Министерство на народната просвета и сьюз на бьлгарските учители. – Переклад назви: Історія та географія: методичний журнал.

         У фонді: 1962–1968 рр.

 1. Литературна мисъл. – София : Орган на Института за Литература при БАН. – Переклад назви: Літературна думка.

         У фонді: 1960 р.

 1. Математика. – София : ЦК на ДКМС. – Виходить 10 разів на рік.

         У фонді: 1967–1990 рр.

 1. Народна просвета. – София : [б. и.] – Переклад назви: Народна освіта.

         У фонді: 1965–1990 рр.

 1. Начално образование. – София : Министерство на народната просвета. – Переклад назви: Початкова освіта.

         У фонді: 1967–1990 рр.

 1. Професионално образование. – София : Орган на Министерствовото на народната просвета; Съюз на болгарските учители. – Переклад назви: Професійно-технічна освіта.

         У фонді: 1972–1982 рр.

Періодичні видання іншими мовами

 1. Andragogija : časopis za obrazovanje odraslih i kulturu. – Zagreb : OOUR Zajednice narodnih i radničkih sveučilišta. – Переклад назви: Освіта дорослих : журнал освіти дорослих і культури.

         У фонді: 1969–1975 рр.

 1. Az ének-zene tanítása. – Budapest : Országos Pedagógiai Intézet. – Переклад назви: Викладання музики.

         У фонді: 1977–1979 рр.

 1. Gyogypedagógia : A Művelődési Minisztérium módszertani folyóirata. – Budapest : Országos Pedagógiai Intézet. – Переклад назви: Спеціальна педагогіка: методичний журнал Міністерства культури.

         У фонді: 1975–1986 рр.

 1. Jednotná škola. – Bratislava : Slovenské Pedagogické Nakladateľstvo. – Переклад назви: Єдина школа.

         У фонді: 1960, 1970–1984, 1987–1990 рр.

 1. Komenský: časopis pro učitele. – Praha : Státní Pedagogické Nakladatelství. – Переклад назви: Коменський: журнал для вчителів.

         У фонді: 1956–1984, 1986–1990 рр.

 1. Magyar Pedagógia : Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata. – Budapest : Akadémiai Kiadó. – Переклад назви: Освіта в Угорщині: журнал Академії педагогічних наук Угорщини.

         У фонді: 1963–1978, 1989–1990 рр.

 1. Otázky defektológie: časopis pre teoriu a prax na školach a v zariadeniach pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť. – Praha : Státní Pedagogické Nakladatelství. – Переклад назви: Питання дефектології: журнал з теорії та практики в школах та установах для молоді, яка потребує особливого догляду.

         У фонді: 1962–1988 рр.

 1. Pedagogija : časopis Saveza pedagoških društava – Beograd : OOUR “Branko Đonović”. – Переклад назви: Педагогіка: журнал Педагогічної асоціації Югославії.

         У фонді: 1967–1976, 1978–1981 рр.

 1. Pedagogika : časopis pro pedagogické vědy. – Praha : Nakladatelství Československé Akademie věd. – Переклад назви: Педагогіка: журнал для викладання педагогіки.

         У фонді: 1956–1990 рр.

 1. Revista de Pedagogie. – Bucureşti : Institutul de Cercetări Pedagogice şi Psihologice. – Переклад назви: Педагогічний журнал.

         У фонді: 1956–1967, 1969–1970, 1976–1988 рр.


Анонси та оголошення

06.12.2022

03.03.2022

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали