НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Фонд рідкісних видань іноземними мовами ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

З 2014 р. у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського відкрито доступ користувачам до унікального фонду рідкісних видань (РВ) іноземними мовами ХVІІІ – поч. ХХ ст., який довгий час був складований, у зв’язку з чим доступ до нього не надавався.

Колекція РВ іноземними мовами ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського нині налічує більше 2000 примірників документів, надрукованих у період із 1750 р. по 1917 р. включно. У фонді РВ зберігаються видання з різних галузей знань: педагогіки, психології, географії, хімії, фізики, математики, філософії. У ньому представлена також суспільно-політична, художня література, зокрема твори класиків світової літератури англійською, французькою, латинською, польською мовами: Вергілія, Горація, Софокла, Франсуа де Ларошфуко, Мольєра, Мішеля де Монтеня, Жана Расіна, Юліуша Словацького, Марка Твена та ін. Унікальним виданням фонду є переклад роману О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін» польською мовою (1902), а також праці видатних філософів – Цицерона, Платона, І. Канта, Й. Г. Песталоцці, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо – мовою оригіналу.

Найбільшу частину зазначеного фонду становлять видання з педагогіки, що відповідає фаховому спрямуванню ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Значно менше представлено документів із соціальних і природничих наук, а також художньої літератури. Варто зазначити, що у фонді переважають видання, написані німецькою, французькою та англійською мовами. Набагато менше літератури представлено польською, латинською, італійською мовами.

Особливо слід відзначити документи, які належать до галузі соціальних наук і становлять 19% фонду, адже до цієї підгрупи потрапили найстаріші видання. Майже всі вони датуються XVIII ст. Таких документів у фонді РВ іноземними мовами нараховується 8 примірників.

foreign_read_hall_11Найдавнішою книгою у фонді є Historia Polona «Історія Польщі» (G. Lengnich), яка надрукована у 1750 р. Її було видано ще за життя польського історика, правознавця й політика Готфріда Ленгніха. У книзі зображуються історичні події в Польщі від найдавніших часів до завершення правління польського короля й великого князя литовського Августа II.

 

 
foreign_read_hall_12

До рідкісних іншомовних видань належать також: Caii Velleii Paterculi Historiae Romanae (1754) – «Історія стародавнього світу» (книга являє собою короткий огляд римської історії від Троянської війни до 30-х років н. е., в якому детально описано часи панування Августа у вигляді біографічних нарисів видатних діячів);

 

 

 

foreign_read_hall_13Annales de la Petite-Russie ou histoire des cosaques-saporogues et des cosaques de l’Ukraine (1788) – «Літопис Малоросії, або історія козаків-запорожців та козаків України» (це французьке видання стало першим західноєвропейським твором, присвяченим історії України, в якому відчувається щира симпатія автора до України, захоплення героїчною боротьбою козаків за волю).

Для ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, яка є національним галузевим книгосховищем, неабияке значення мають видання фахового спрямування. Так, документи з педагогіки та психології, зокрема з питань загальної педагогіки, дидактики, історії освіти, освіти в країнах Європи, школознавства, дитячої психології становлять 62% від загального обсягу фонду РВ. На особливу увагу заслуговують такі видання: Histoire universelle de la Pédagogie (J. Paroz, 1883) – «Світова історія освіти», автор якої подає історію освіти від стародавніх часів до ХІХ ст., робить порівняльний аналіз освіти в Англії, Франції та Німеччині, ознайомлює з біографією визначних педагогів; Selbsttätige Erziehung im frühen Kindesalter (М. Montessori, 1913) – «Самоосвіта та самонавчання у початковій школі» (у книзі йдеться про систему виховання, що грунтується на індивідуальному підході педагога до кожної дитини).

Викликає інтерес французьке видання L’Éducation des petits enfants par la méthode Froebélienne (F. Garcin, 1913) – «Дошкільна освіта по методиці Фребеля», в якому представлено спеціальну методику роботи в дошкільному навчально-виховному закладі. У фонді зберігаються й інші праці німецького педагога Фрідріха Фребеля, зокрема: Menschenerziehung (1883) і Kindergartenwesen (1883), в яких автор наголошує на важливості всебічного розвитку дитини, а також розкриває значення дитячої гри.

foreign_read_hall_14ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського може також запропонувати користувачам праці німецького педагога, філософа Йогана Фрідріха Гербарта. Насамперед це Umriß pädagogischer Vorlesungen (1835) – «Огляд педагогічних лекцій», а також Аllgemeine Pädagogik (1884) – «Загальна педагогіка», в яких відомий учений визначає загальну мету виховання, що полягає у формуванні гармонійної особистості; виокремлює основні складові частини процесу виховання, а саме: керування дітьми, виховне навчання, морально-етичне виховання.

Важливу джерельну базу для вчених-дослідників і студентства становлять бібліографічні посібники, педагогічні енциклопедії та словники, серед яких: Encyklopädie des gesammten Erziehungs- und Unterrichtswesens (1867) – «Енциклопедія системи освіти», а також педагогічні словники французького педагога Фердінанда Бюісона – Dictionnaire pédagogique (1887), Nouveau dictionnaire pédagogique (1911), де подано енциклопедичні дані та термінологію педагогічної галузі.

Усі рідкісні видання представлені в традиційному каталозі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Без сумніву, фонд іншомовних РВ Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського зацікавить не лише досвідчених учених, викладачів і психологів, а й молодих науковців, оскільки унікальні літературні пам’ятки, які є гордістю бібліотеки, можуть слугувати невичерпним джерелом для численних наукових досліджень із психології, педагогіки, методики викладання іноземних мов та інших дисциплін.


Анонси та оголошення

12.09.2023

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

Запрошуємо взяти участь у засіданні круглого столу «Висвітлення творчого шляху Василя Сухомлинського та інших педагогів у віртуальному просторі – від відтворення образу до творення міфу».

Захід відбудеться 23 жовтня 2023 р. у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського НАПН України у змішаному форматі (онлайн і офлайн). Початок роботи о 14:00. Інформаційний лист

03.03.2022

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали