НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Методичні, бібліографічні та інші видання

Видання ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

 • Завантажити: Сучасні форми і методи забезпечення інформаційних потреб користувачів освітянських бібліотек
  : метод. рек. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [авт.-упоряд.: Матвійчук О. Є., Сошинська Я. Є. ; наук. ред. Пономаренко Л. О. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2022. – 74 с. – (Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек» ; вип. 27).
  Завантажено: 132, размер: 2.3 MB, дата: 22.Лис.2022
 • Створення сучасного інформаційно-освітнього простору шкільної бібліотеки : метод. рек.[авт.: І. І. Хемчян, А. І. Рубан, О. Л. Гончаренко] ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : [Б. в.], 2021. – 56 c. – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек” ; вип. 24)
 • Сучасні форми і методи підтримки й розвитку читання : інформ.-аналіт. огляд / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. А. І. Рубан]. – Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2021. – 62 с. – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек” ; вип. 25).

 • Завантажити: Сучасна шкільна бібліотека: організація роботи
  : практ. посіб. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; [авт. кол.: Л. М. Бондар, Т. В. Добко, І. Г. Лобановська, О. Є. Матвійчук, І. І. Хемчян та ін. ; наук. ред.: Т. В. Добко, О. Є. Матвійчук, І. Г. Лобановська, І. І. Хемчян]. – Київ, 2019. – 359 c. – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек”; вип. 21).
  Завантажено: 446, размер: 5.5 MB, дата: 30.Чер.2019
Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації суспільства
 • Завантажити: Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації суспільства
  : наук.-допом. бібліогр. покажч. для б-к закл. заг. серед., проф.- техн., вищої освіти. Вип. 4 / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: А. І. Рубан, І. І. Хемчян ; наук. консультант Т. В. Добко ; бібліогр. ред. А. І. Рубан]. – Київ : [б. в.], 2019. – 503 с. – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек” ; вип. 23).
  Завантажено: 465, размер: 3.5 MB, дата: 10.Лип.2019
 • Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації суспільства  [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. для б‑к загальноосвіт., проф.-техн. навч. закл., вищ. навч. закл. І–ІV р. а. Вип. 3 / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. А. І. Рубан ; наук. консультант П. І. Рогова ; наук. ред. Л. О. Пономаренко ; відп. за вип. І. І. Хемчян] // Шкіл. бібл.-інформ. центр : ШБІЦ – пов. вид. : електрон. дод. до журн. – Електрон. дані. – 2015. – № 6. – 1 електрон. опт. диск (CD‑ROM). – Систем. вимоги:  Microsoft Office Word 2000 і вище або OpenOffice.org 3.0 і вище. – Назва з етикетки.
 • Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації суспільства : наук.-допом. бібліогр. покажч. для б-к загальноосвіт., проф.-техн. навч. закл., вищ. навч. закл. І-ІV р. а. Вип. 2 / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Рубан А. І., Кучеря Т. Е. ; наук. ред. Лобановська І. Г. ; наук. консультант Рогова П. І.]. – К., 2009. – 100 с. – (Сер. «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек» ; вип. 5) (Шкільна бібліотека плюс ; № 17/18 (147/148), вересень).
 • Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації суспільства : бібліогр. покажч. для б-к загальноосвіт., проф.-техн. навч. закл., вищих навч. закл. І–ІІ р. а. / АПН України, ДНПБ України, УБА. Секція освіт. б-к ; [упоряд. А. І. Рубан ; наук. консультанти: П. І. Рогова, К. Т. Селіверстова ; відп. за вип. І. І. Хемчян ; ред. Є. К. Бабич ; рецензент А. О. Малько]. – К. : [б. в.], 2003. – 87 с. – (На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек ; вип. 1).
Збірники організаційних та нормативно-інструктивних документів
 • Завантажити: Довідник інструктивних матеріалів для освітянських бібліотек МОН України та НАПН України (2017–2019 рр.)
  : [довідник] / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: І. І. Хемчян, Л. М. Бондар]. – Київ : [б. в.], 2019. – 95 c.
  Завантажено: 262, размер: 1.3 MB, дата: 27.Чер.2019
  „Довідник інструктивних матеріалів для освітянських бібліотек МОН України та НАПН України (2017–2019 рр.)” містить документи для освітянських бібліотек, розроблені науковцями Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського у межах виконання наукового дослідження „Науково-методичні засади розвитку освітянських бібліотек як важливого складника освітнього середовища”.
  Підготовлений довідник призначений для бібліотечних працівників мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України.
 • Збірник нормативно-інструктивних документів з питань формування всеукраїнського галузевого інформаційного ресурсу / [уклад.: Н. Г. Мацібора, Плужнікова Н. С., Вараксіна Н. В., Доркену А. М.; наук. ред. П. І. Рогова ; літ. ред. І. П. Білоцерківець]. – К., 2010. – 240 c.

Збірник містить організаційні, інструктивні, технологічні документи та методичні рекомендації (всього 30 документів) щодо формування, зберігання та використання всеукраїнського галузевого інформаційного ресурсу на базі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, розроблені науковцями бібліотеки в межах НДР «Теоретичні засади формування всеукраїнського інформаційного ресурсу з питань психолого-педагогічної науки і освіти на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського». Збірник призначений для фахівців ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та мережі освітянських бібліотек МОН України та АПН України.

Збірник «Організаційно-управлінські, нормативно-інструктивні і методичні документи для освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України (2006-2010 рр.)» містить документи для  мережі освітянських бібліотек різних типів і видів, які розроблені науковцями Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського у межах НДР «Теоретичні засади формування всеукраїнського інформаційного ресурсу з питань психолого-педагогічної науки і освіти на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського». Підготовлений збірник призначений для бібліотечних працівників мережі освітянських бібліотек.

 • Завантажити: Організація і методика створення галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів для освітянської галузі України
  : колективна монографія / [авт. кол.: Л. О. Біла, Л. М. Бондар, О. Б. Бондарчук та ін. ; наук. ред.: Л. М. Заліток, І. Г. Лобановська] ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : [б. в.], 2016. – 176 с.
  Завантажено: 340, размер: 3.5 MB, дата: 14.Січ.2017
 • Завантажити: Освітянська бібліотека в сучасній системі соціокультурних комунікацій
  : метод. рек. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [авт.-упоряд.: Глазунова С. М., Ніколаєнко Я. М., Сошинська Я. Є. ; наук. ред.: Добко Т. В., Пономаренко Л. О.]. – Київ, 2019. – 74 с. – (Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек» ; вип. 22).
  Завантажено: 104, размер: 985.0 KB, дата: 29.Лип.2019

Методичні рекомендації розкривають зміст, функції, напрями і форми соціокультурної діяльності освітянських бібліотек як важливого чинника якісних соціокультурних зрушень в Україні у контексті розвитку світового культурно-освітнього середовища. Використання рекомендацій у бібліотечній роботі сприятиме розвитку соціокультурної діяльності освітянських бібліотек та їхньому включенню в культурну комунікацію у національному інформаційному просторі.

Інструктивно-методичні рекомендації розроблено з метою надання практичної допомоги у виконанні комплексу заходів, спрямованих на забезпечення довготривалого зберігання бібліотечних фондів, зокрема, роботу з рідкісними і цінними виданнями у мережі освітянських бібліотеках МОНмолодьспорту України та НАПН України. Висвітлено досвід роботи Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського; запропоновано зразки інструктивно-управлінських документів щодо роботи з рідкісними і цінними виданнями.
Інструктивно-методичні рекомендації адресовано бібліотекарям освітянської мережі, які працюють з фондами рідкісних і цінних видань.

 На допомогу каталогізатору

 •  Бібліографічне оформлення наукових робіт : метод. рек. / уклад.: Лобановська І. Г., Помчалова О. Г., Грудініна Н. Д. ; [наук. ред. І. Г. Лобановська] ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2015. – 90 с. – (Серія “На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек” ; вип. 12). – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/11135/. – Назва з екрана.
 • Індексування документів ключовими словами : метод. рек. / [уклад.: І. Г. Лобановська] ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : Нілан-ЛТД, 2011. – 53 с. – (Серія “На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек” ; вип. 9).
 • Завантажити: Каталогізування документів: короткий термінологічний словник
  / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Зоріна Н. Є., ; наук. ред. Пономаренко Л. О. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. − Вінниця : ТВОРИ, 2021. – 120 с.
  Завантажено: 56, размер: 1.4 MB, дата: 10.Чер.2021
 • Предметизація документів з питань освіти, педагогіки, психології : практ. посіб. / уклад.: І. Г. Лобановська, Н. Є. Зоріна ; наук. ред. І. Г. Лобановська // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського. Вип. 4. Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, проблеми, перспективи створення та забезпечення доступу : зб. наук. пр. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ]. -Вінниця, 2014. – С. 401-531.
 • Робочі таблиці ББК для шкільних бібліотек / уклад.: І. Г. Лобановська, О. А. Чернюк // Організація роботи бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу : [практ. посіб.] / Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2003. – 23 с. – (Шкільний світ ; № 13 (189), квітень).

Інші

Родионова И. П. Курс начинающего библиотекаря: учебно-практическое пособие

Жовтень єднає шкільні бібліотеки : (метод.-бібліогр. матеріали до відзначення Міжнар. місячника шк. б-к) / Валентина Здановська. – [Б. м. : б. в.], 2014. – 12 с.


Анонси та оголошення

03.03.2022

24.01.2022

Шановні користувачі!

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! Анкета

Повідомляємо, що на період карантину Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського НАПН України надає віддалений безкоштовний доступ до ресурсів компанії EBSCO. Доступ надається виключно зареєстрованим читачам бібліотеки з метою здійснення освіти та наукових досліджень, комерційне використання ресурсів заборонено.

Для отримання доступу до ресурсної бази EBSCO звертайтеся за електронними адресами tzvk.dnpb@gmail.com (Гуралюк Андрій Георгійович, тел. 097-596-85-35), fond.dnpb@ukr.net (Бондарчук Оксана Борисівна).

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали